Vil prioritere kartlegging av velteulykker

Etter at media i forrige uke satte fokus på ulykker der vogntog veltet, vil Statens vegvesen nå prioritere arbeidet med å kartlegge årsaker og vurdere endringer i dagens regelverk.

vei blur trafikk ulykke

vei blur trafikk ulykke

Publisert Oppdatert

- Vi starter umiddelbart med å gjennomgå alle personskadeulykker forårsaket av velting av tunge kjøretøy sier Siri Engebretsen, seksjonsleder i Statens vegvesen Vegdirektoratet til tungt.no.

Selv om flere av ulykkene den siste tiden har vært semitrailere som har fått sleng, er det hos containerbilene det spesielle fokuset vil være.

Rundt regnet hver femte lastebil på veiene er containerbiler. NLF mener at andelen containerbiler vil øke i tiden fremover.

Ifølge Havarikommisjonen er disse bilene "relativt høyt representert" blant ulykker som skyldes lastebilen selv.

- Problemet er at de har et så høyt tyngdepunkt at de er krevende å kjøre og krever mer av sjåførene, fortalte Per Madsen i NLF til Aftenposten søndag.

- Sjåførene har ikke nødvendigvis kjørt fortere enn tillatt. 60 kilometer i timen i en sving kan føre til at sentrifugalkraften blir større og kjøretøyet velter, forklarer Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet.

Selv om havarikommisjonen politisk korrekt hevder at det er alt for tidlig å konkludere noe som helst, er det mer enn nærliggende å anta at det er på høydebegrensninger støtet vil bli satt inn. Dette bekreftes også langt på vei av Statens vegvesen, som vil sende ut et regelverk til høring i løpet av høsten.

I Sverige og Finland kan vogntog ikke overstige 4,50 meter. I Norge finnes ikke slike begrensninger.

Parallelt vil en dybdeanalyse av tungbilulykker igangsettes, og denne skal danne grunnlag for en gjennomgang av om det er nødvendig med endringer i eksisterende regelverk.