Vil ruste opp toglinjen Trondheim-Sverige

Regjeringen vil utrede hvordan man kan utbedre toglinjen som knytter Midt-Norge til Sverige.

Publisert Oppdatert

Banen kalles Meråkerbanen på norsk side, og Midtbanan på svensk side.

- Regjeringen vil se nærmere på hvilken rolle Meråkerbanen kan spille i det nordiske transportsystemet i framtiden. Jernbaneverket får nå i oppdrag å greie ut alle sidene ved denne korridoren når det gjelder gods og persontrafikk på tog, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til NTB.

Blant det som skal vurderes er hvilke effekter en eventuell elektrifisering av banen vil ha. Utredningen skal gjøres i samarbeid med det svenske Baneverket, og er en oppfølging av det svensk-norske transportministermøtet i Trondheim i august i år.