Politiadvokat Line Skjengen

Vil stanse lovbruddene

Det litauiske transportselskapet Girteka er anmeldt for ulovlig kabotasje og grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene ved flere anledninger den siste tiden. Politiet forbereder nå rettssak til høsten.

Line Skjengen ser ikke bort fra at den ulovlige kabotasjekjøringen kan være medvirkende til tendensen politiet nå ser i anmeldelser de får inn på kjøre- og hviletid hos norske transportører.
Nemlig norske sjåfører som blir tatt for ekstremt mange brudd. - Det handler om å overleve og da pusher man grenser, fastslår hun.

Line Skjengen ser ikke bort fra at den ulovlige kabotasjekjøringen kan være medvirkende til tendensen politiet nå ser i anmeldelser de får inn på kjøre- og hviletid hos norske transportører. Nemlig norske sjåfører som blir tatt for ekstremt mange brudd. - Det handler om å overleve og da pusher man grenser, fastslår hun.

Publisert Oppdatert
Politiadvokat Line Skjengen bringer det litauiske transportselskapet Girteka inn for retten til høsten.

Politiadvokat Line Skjengen bringer det litauiske transportselskapet Girteka inn for retten til høsten.

Like før jul i fjor ble vogntog fra selskapet stanset både på Voss og i Lærdal.

Vakthavende jurist i Hordaland var Line Skjengen. Hun utferdiget et forelegg på 100 000 kroner for lovbruddet på Voss. Det samme ble resultatet i Lærdal. Foreleggene ble i utgangspunktet ikke vedtatt, men ME Transportas, datterselskapet som sto ansvarlig for det anmeldte vogntoget, valgte 14. mai likevel å betale forelegget fra Lærdal.

Litt av problemet med at det har vært utferdiget så få forelegg i slike saker frem til nå, er at politiet ikke har noe praksis å støtte seg på når de får en anmeldelse på bordet.

Går det som Skjengen håper, får vi en rettskraftig dom i løpet av høsten, som kan skape presidens for kommende saker.

Vil inndra kjøretøy

- I saken fra Voss før jul har jeg besluttet at det skal tas ut ordinær tiltale i stedet for å gå videre med forelegget, bekrefter hun.

Bakgrunnen for det er at det på bakgrunn av etterforskningen vil kunne være grunnlag for å påstå inndragning av kjøretøy i tillegg til bøtestraff.

Den kommende rettssaken vil sannsynligvis omhandle de siste måneders anmeldelser mot Girteka både fra Voss, Møre og en fersk sak fra Sør-Trøndelag.

Negativ omtale

- Ulovlig kabotasje er først og fremst et alvorlig økonomisk problem som ødelegger konkurransen for norske aktører som fortrenges fra markedet. De utenlandske foretakene har i tillegg helt andre arbeidsvilkår for sine sjåfører, slik at det også handler om sosial dumping.

Jeg tror det er veldig viktig å få frem at det er et stort problem at transport av norske varer gjøres ved ulovlig kabotasje.

Det er snakk om mye penger i ulovlig transport. Dersom norske leverandører gjøres oppmerksomme på dette, forutsettes det at de etter hvert vil stille enkelte vilkår for å levere fra seg varene.

Markedsføringsmessig vil dette kunne ha mye å si for dem.

Negativ omtale er ikke bra for bransjer som for eksempel lakseindustrien, hvor markedsføring er alfa og omega, tror hun.

Store beløp

En av tingene Skjengen ønsker å avdekke er hvor mye penger Girteka har tjent på sin ulovlige virksomhet. Dersom hun tar ut tiltale som planlagt vil hun høyst sannsynlig påstå inndragning av dette beløpet.

- I tillegg mener jeg vi bør se på hvilke biler som går igjen i disse sakene. Hvis de samme går igjen i mange av kabotasjesakene mener jeg vi bør forsøke å gå for inndragning av vogntoget. Da snakker vi om store verdier. Kanskje får vi det ikke til på første forsøk, men jeg syns ikke vi skal gi oss hvis vi får nei fra tingretten på dette.

Nektes på grensen

- Vi har jo snakket med sjåfører som forteller at de kommer tomme inn i landet for å kjøre her og hvis vi får så mange lovbrudd på enkelte selskap som jeg tror vi kan få, så mener jeg vi i hvert fall må forsøke å prosedere på inndragning av samtlige kjøretøy som er bygget opp for å gå i Norge og som gjentatte ganger er benyttet til å gjennomføre ulovlige transportoppdrag. Det gjenstår å se om vi får medhold i retten, sier Skjengen.

Dette handler mye om økonomi og vi kommer til å snakke om store verdier når saken legges frem.

Skjengen lanserer også andre virkemidler for å komme ulovlighetene til livs.

- En mulighet er jo at Tollvesenet kan avvise Girteka eller andre selskaper som gjentatte ganger bryter norsk lov, på grensa.

Hvis sannsynligheten er stor for at vogntogene vil begå kriminalitet i Norge, så har man en viss mulighet til å avvise dem, avslutter politiadvokaten.

Hele intervjuet med Line Skjengen kan du lese i TransportMagasinets utgave nummer 4, som nå er i butikkhyllene.

Les også: Hva er det med Girteka?

Les også: - Massive brudd

Les også: Nok en sekssifret bot

Les også: Girteka x 2 kabotasjetatt

Les også: Girtekas kabotasje-juks

Statens vegvesen og poltiet skal få flere sanksjonsmuligheter når de avdekker ulovlige forhold hos utenlandske transportører. Illustrasjonsfoto

Statens vegvesen og poltiet skal få flere sanksjonsmuligheter når de avdekker ulovlige forhold hos utenlandske transportører. Illustrasjonsfoto