Vil stoppe fartsulykkene

Om alle hadde fulgt fartsgrensene ville ett menneskeliv blitt spart hver uke på norske veger. For høy fart har vært medvirkende årsak i om lag halvparten av alle dødsulykker på norske veger.

Publisert Oppdatert

- Det er ikke bare svært høy fart som tar liv. Selv moderate fartsoverskridelser kan få alvorlige konsekvenser. Hver fjerde som dør i trafikken kunne ha berget livet dersom alle hadde holdt fartsgrensene. Det vil utgjøre 53 menneskeliv, over 150 hardt skadde og over 800 lettere skadde, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Avslappet forhold til fartsgrenser

Fem prosent fartsøkning gir 10 prosent økning i ulykkene og 25 prosent økning i antall døde. Økes farten fra 80 til 93 km/t når fartsgrensen er 80, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke.

Folk har et avslappet forhold til fartsgrenser. Over 8 av 10 sier at de av og til eller ofte kjører 5-10 km/t for fort i 80-sone, mens halvparten av alle bilister oppgir at de av og til kjører 15 km/t over fartsgrensen.

Positiv utvikling

Politiet og Statens vegvesen fortsetter sin fartskampanje. Tendensen går i forventet retning da flere oppgir å holde fartsgrensen enn tidligere. I tillegg viser Statens vegvesens fartsmålinger at flere holder fartsgrensen på de stedene hvor det gjøres målinger.

- Selv om vi ser en positiv utvikling, kjører likevel for mange fortsatt alt for fort og respekten for fartsgrensene er for lav. Folk ser på seg sjøl som ansvarlige bilister som kjører forsvarlig, men bryter likevel fartsgrensen med vitende og vilje med kraftig forhøyet risiko for seg sjøl og andre. Fartsgrensen har bare to sider, enten følger du den eller du bryter den, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.