Vil under 100 trafikkdrepte

I 2011 var tallet på drepte på norske veger det laveste på 58 år med 169 trafikkdrepte. Neste etappemål er å komme under 100 trafikkdrepte og under 400 hardt skadde ved utgangen av NTP-perioden.

Publisert Oppdatert
Nå ønsker organisasjonene et snarlig møte med vegdirektør Terje Moe- Gustavsen.

Nå ønsker organisasjonene et snarlig møte med vegdirektør Terje Moe- Gustavsen.

Det forteller vegdirektør Terje Moe-Gustavsen i forbindelse med forslaget til Nasjonal Transportplan 2014-2023 som ble lagt onsdag.

- Trafikksikkerhet er og vil fortsatt bli jobb nummer 1. Investeringer i vegbygging, midtrekkverk og fysiske tiltak for myke trafikanter skal sammen med trafikkopplæring, håndheving av regler og sikrere biler bidra til videre nedgang i trafikkdøden.

Videre utbygging av møtefrie veger er nødvendig for at tallet på drepte og hardt skadde fortsatt skal reduseres. På en del strekninger kan vegens sideterreng utformes for å dempe virkningene av utforkjøringer.

Målet krever en stor innsats på hele vegnettet av Vegvesenet, fylkeskommuner og kommuner, sier Gustavsen.

Statens vegvesen legger også opp en forsterket satsing inne trafikant- og kjøretøyområdet. Økte og bedre kontroller og mer omfattende tilsyn vil bidra til bedre trafikksikkerhet sammen med bruk av ITS og førerstøttesystemer og bedre føreropplæring. Flere selvbetjeningsløsninger vil også bedre servicen til publikum.