"Vintersertifikat" for utlendinger

Publisert Oppdatert

Utenlandske trailersjåfører bør gå gjennom en egen kjøreopplæring før de får lov til å kjøre på norske vinterveier, sier Frp- politiker til Adressa.

Bakgrunnen for utspillet er spesielt problemer langs riksvei 714 gjennom Snilfjord, Hitra og Frøya som han påpeker er svært ofte stengt og preget av lange køer når det er glatt føre.

- Senest i går sto sperret et russisk vogntog veien. Ikke alle er kompetente til å kjøre på norske veier, sier han.

Ervik mener at utenlandske sjåfører bør gå gjennom egen opplæring som blant annet bør ta for seg hvordan man fester kjettinger og generelt om hvordan man kjører etter forholdene i Norge. Dette kurset bør føre til en form for sertifikat som kan sjekkes på grensen.

- Vi bør sette strenge krav til transportørene slik at de igjen setter krav til sjåførene sine, mener FrP-politikeren.

Han mener at det er veldig alvorlig at forholdene langs riksveien ikke er utbedret og det gjelder spesielt i de verste bakkene.

- Men uansett er ikke det å få gode veier gjort i en håndvending, sier han og tilføyer at et slikt kurs vil være en begynnelse som ikke koster så mye.

Hvordan det er tenkt gjennomført, hvem som skal betale og i hvilken målestokk, sier forslaget ingenting om