Volvo Bio-DME

EU mener Bio-DME har et potensiale i 2030 for å kunne erstatte rundt 50% av dagens dieselforbruk innen lastebiltransporten. Utfordringen ligger i å skape infrastruktur for distribusjon.

Publisert Oppdatert