Volvo felttester DME

Som en del av et prosjekt fra Volvo Powertrain, finansiert blant annet av The Swedish Energy Academy, kommer 14 lastebiler som drives med Dimethyleter (DME) til å kjøres i omfattende felttester i Sverige.

Volvo DME-test

Volvo DME-test

Publisert Oppdatert

Starten på det hele blir et sted mellom høsten 2009 og våren 2010.

Felttestene er et samarbeid mellom flere Volvo-selskaper, blant annet Volvo Powertrain og Volvo Technology. Lastebilene skal leases ut til forskjellige transportselskaper der de skal gå i ordinær trafikk.

Testene er en del av et større europeisk prosjekt som skal ta for seg hele kjeden fra biomasse til drivstoff. Prosjektet kommer også til å omfatte distribusjon og tankstasjoner for DME, og har en kostnadsramme på 28,5 millioner Euro. For de som ikke har hørt om DME er det snakk om et drivstoff som produseres gjennom gassifisering av biomasse. Den syntetiske gassen som dannes, katalyseres til å produsere DME.

- Alle de 14 motorene blir bygget opp hos Volvo Powertrain i Malmö og grundig testet før de monteres i lastebilene, sier prosjektleder Per Salomonsson.

Som et relativt nytt drivstoff innebærer DME en rekke utfordringer som skal overvåkes i løpet av felttestene. Blant annet har DME en dårlig smøreeffekt. Videre må Volvo tilpasse seg et drivstoff ala LPG (Propan). Det betyr at gassen oppbevares som flytende væske i en tank som har et trykk på ca. 5 bar.

Felttestene, som kommer til å foregå i Göteborg, Stockholm, Piteå og Växjö, er planlagt å foregå fram til tidlig i 2012.