Innfører egenutviklede system:

Volvo innfører nødbrems som standard

Volvo innfører nødbrems som standard på FH-serien i Norge.

Kollisjonsvarsling med nødbrems blir innført som standard på 2- og 3-akslede Volvo FH i Norge og Sverige. Foreløpig kommer det ikke på offroad-bilene og biler med mer en tre aksler.
Kollisjonsvarsling med nødbrems blir innført som standard på 2- og 3-akslede Volvo FH i Norge og Sverige. Foreløpig kommer det ikke på offroad-bilene og biler med mer en tre aksler.
Publisert Oppdatert

Påkjøringer bakfra utgjør en betydelig del av trafikkulykkene på våre veier. Volvo Trucks tar nå tak i problemet ved å innføre sitt eget nødbremsesystem. Det blir nå standard på to- og tre-akslede Volvo FH fra uke 37 på blant annet det norske og svenske markedet.

Foreløpig kommer det ikke på offroad-bilene og biler med mer en tre aksler.

</p> <h4>Lovpålagt fra 2015</h4> <p>Det vil i Europa bli et lovkrav om et slikt nødbremsesystem i nye lastebiler fra og med november 2015.</p> <h4>I god tid</h4> <p>- Vi har valgt å gå lenger enn hva lovkravet forlanger. Det viktigste er at føreren i god tid får et forvarsel, slik at denne kan forhindre en ulykke. Dette gjør vi gjennom å tiltrekke førerens oppmerksomhet i flere steg, som et rødt lys som prosjekteres i frontruten og et høyt varselsignal før selve nødbremsen slår inn, forteller Carl Johan Almqvist, ansvarlig for trafikk- og produktsikkerhet hos Volvo Trucks.</p> <h4>Slik virker det:</h4> <p>Volvo Trucks' nye system er basert på en radar/kamerakombinasjon, som overvåker kjøretøyer som ligger foran på veien. Systemet er Volvos eget og i følge dem selv, er de alene om dette i bilindustrien. Kort og enkelt fortalt om systemet, er at man ser bedre med to øyne enn med ett øye. Systemet er utviklet for å kunne registrere både stillestående kjøretøyer og kjøretøyer i bevegelse og kan forhindre en kollisjon med et kjøretøy i bevegelse ved hastigheter opp mot 70 km/t. Når systemet oppdager et kjøretøy som lastebilen kan komme til å kollidere med, tennes et rødt lys som kommer opp i frontruten, slik at sjåføren igjen retter sin oppmerksomhet direkte mot veien foran.</p> <p> <strong> <em>- Vi vil ikke ta over manøvreringen fra sjåførene, for det er jo de som best kan bedømme situasjonen og foreta en eventuell unnamanøver, sier Carl Johan Almqvist.</em> </strong> </p> <p>Men, om lastebilen ikke registrerer noen reaksjon fra sjåføren, for eksempel rattutslag eller bremsing, begynner varsellampen å blinke og et varselsignal høres tydelig. Om lastebilen fortsatt ikke registrerer noen aktivitet fra føreren, begynner den selv å bremse forsiktig ned. Om dette heller ikke fører til en reaksjon, trår nødbremsesystemet inn for å få lastebilen til å stoppe helt.</p> </div>

Volvo lanserer nå nødbrems som standard på de fleste FH-modellene, over ett år før lovkravet trer i kraft i EU. Systemet sørger for å varsle sjåføren dersom lastebilen er i ferd med å innhente saktegående trafikk eller at trafikken har stoppet helt opp, og sjåføren er uoppmerksom. Dersom sjåføren ikke reagerer aktiveres bremsesystemet og sørger for full oppbremsing.
Volvo lanserer nå nødbrems som standard på de fleste FH-modellene, over ett år før lovkravet trer i kraft i EU. Systemet sørger for å varsle sjåføren dersom lastebilen er i ferd med å innhente saktegående trafikk eller at trafikken har stoppet helt opp, og sjåføren er uoppmerksom. Dersom sjåføren ikke reagerer aktiveres bremsesystemet og sørger for full oppbremsing.
På speedometeret står det fortsatt 50 km/t i det stasjonsvogna forsvinner under dashbordet og stopper noen centimeter i fra støtfangeren. Systemet garanterer ikke at vogntoget ikke treffer hindringen, men det skal redusere skadeomfanget og redusere risikoen så mye som mulig.
På speedometeret står det fortsatt 50 km/t i det stasjonsvogna forsvinner under dashbordet og stopper noen centimeter i fra støtfangeren. Systemet garanterer ikke at vogntoget ikke treffer hindringen, men det skal redusere skadeomfanget og redusere risikoen så mye som mulig.