Volvo Lastvagnar ansetter i Umeå

I forbindelse med innskrenkinger ved Volvos lastebilproduksjon i Umeå, sa Volvo-ledelsen at de ville forsøke å gjenansette inntil 240 ”når markedet tilsier det”. Nå gir de 180 tilbud om midlertidige stillinger, melder Sveriges Radio Umeå.

Umeå Volvo fabrikk

Umeå Volvo fabrikk

Publisert Oppdatert

-Vi tar peiling på å gå opp til to skift, sier informasjonsansvarlig hos Volvo i Umeå Thor Persson.

Det er i første rekke snakk om karosseriarbeid og lakkering, og et skår i gleden for de 600 som ble avskjediget er at de ikke får tilbake sine gamle jobber. Det er snakk om midlertidige ansettelser fram til 30.september.

-Det vil bli skuffelser og tårer, sier Jan- Olov Carlsson til fagforeningsavisen Dagens Arbete. Carlsson er viseformann i IF Metallklubben.

-Folk som har arbeidet i lakkeringen i 15 år, får tilbud om å gå over til monteringen. Nå sier Volvo at disse ikke får bytte tilbake igjen.

Påskudd

- Grunprinsippet er at vi skal unngå omplasseringer ved gjenansettelsene. Det blir en masse flytting fram og tilbake, men detaljplanleggingen er ikke ferdig, og vi skal komme tilbake til de endelige detaljene.

- Dette vil føre til lengre opplæringstider, sier Carlsson. Han hevder ovenfor Dagens Arbete at Volvo i virkeligheten bruker dette som påskudd til å inngå lokale forhandlinger.

-De vil bestemme alt selv, hevder fagforeningslederen.

Usikkerhet

Det er uvisst hvor mange av de 180 som vil akseptere tilbudet, da flere kan ha fått ny jobb eller begynt skolegang.

Totalt ble nærmere 1200 personer varslet om oppsigelse. Inklusive de 180 som nå vil bli tilbudt jobb er det rundt 1350 personer ansatt ved lastebilproduksjonen i Umeå.

Dagens ansettelser skjer etter den såkalte "Las", "Lagen om anställningsskydd" og etter den avtalte turordningslisten. Loven tilsier at de oppsagte har krav på å få tilbake sin gamle jobb dersom firmaet ansetter igjen innenfor en viss tidsfrist. Denne fristen går ut i april for de fleste av de oppsagte.

-Etter dette kan Volvo ansette hvem de vil, sier Carlsson til Dagens Arbete.

-Vi vil vurdere markedet kontinuerlig ut over våren og sommeren før vi tilbyr ytterligere ansettelser, sier Volvo- lederen Persson.