Volvo står klare

Volvo presenterte allerede i 2007 syv kjørbare lastebiler med ulike løsninger for alternative drivstoff. Talen var klar: Volvo står klare med produkter for de drivstoffalternativene som blir tilgjengelige.

volvo future

volvo future

Publisert Oppdatert

I samarbeid med drivstoffprodusenter og distributører gjennomfører Volvo nå feltprøver med alternative drivstoff ute hos kundene. Miljøsjefen i Volvo Trucks, Lars Mårtensson har fått med seg flere aktører for å sammen kunne utvikle effektive og praktisk fungerende løsninger.

Mårtensson forklarer at en overgang til alternative, ikkefossile drivstoffalternativer raskt vil gi reduserte CO2-utslipp, men dette er mer komplisert enn man skulle tro.

- For eksempel er ett drivstoffalternativ alene ikke nok til å dekke behovene. Tilgjengeligheten til drivstoffene varierer med lokale forutsetninger, og det tar tid å bygge opp så vel produksjonskapasitet som distribusjonsnett. Derfor vil det i overskuelig fremtid bli brukt flere ulike alternative drivstoff parallelt, sier Mårtensson.

Felles regelverk?

Volvo etterspør et felles stabilt regelverk på EU-nivå for å påskynde utviklingen. Det er nødvendig med en standard for alternative drivstoff og felles kjøretøybestemmelser. Transportkundene etterlyser biler med gode miljøegenskaper, men transportørene nøler med å investere så lenge forutsetningene, som for eksempel incitament og miljøklassifisering, er uklare.

Overlegent effektiv

I dag er dieselmotoren det overlegent beste alternativet. Den er meget energieffektiv og kan med relativt små tilpasninger kjøres på de fleste typer drivstoff. Dieselteknikken er velprøvd, kjørbarheten utmerket og den er tilgjengelig nå. Med hybridløsninger øker energieffektiviteten ytterligere.

- Forskning og utvikling, innen for eksempel brenselceller pågår, men vil ikke være noen realitet på mange år ennå. For å oppnå raske reduksjoner i utslippene bygger derfor alle Volvos løsninger for kommersiell drift enn så lenge på dieselmotoren, sier Mårtensson