Volvo til topps med utgående modell

Etter fem år i skyggen av Scania, tok Volvo i 2012 tilbake tronen og ble landets mest solgte lastebilmerke. Salgsdirektør Roy Hagen i Volvo Norge forklarer suksessen med at dagens FH er et godt produkt med svært få reklamasjoner og ikke minst gjennom et høyt kundefokus fra en kampvillig organisasjon som har fått tilbake troen.

Salgsdirektør Roy Hagen (t.v.) og adm. direktør Erik Engelien i Volvo Norge er meget godt fornøyd med at merket igjen er markedsleder når det gjelder salg av lastebiler i Norge.

Salgsdirektør Roy Hagen (t.v.) og adm. direktør Erik Engelien i Volvo Norge er meget godt fornøyd med at merket igjen er markedsleder når det gjelder salg av lastebiler i Norge. Foto: Foto: Henning Ivarson

Publisert Oppdatert

Etter å ha vært markedsleder i hele 29 år på rad måtte Volvo i 2007 se seg slått av erkerivalen Scania. To år senere opplevde den norske Volvo-organisasjonen sitt Annus horribilis. Ikke nok med at Scania fortsatt var større - markedsandelen hadde sunket til 28,6 prosent. Et nivå som hadde fått champagnekorkene til å gå i taket hos flere lastebilimportører, men i Volvo endte med "samling i bånn". Etter det har organisasjonen lagt stein på stein, med stadig høyere markedsandel som resultat; 34,6 prosent i 2010, 36,6 prosent i 2011 og 37,5 prosent og markedsleder i fjor.

Statistikk kan imidlertid være vanskelig - spesielt når vektsegmentene og dermed tallgrunnlaget varierer fra importør til importør. Bedre blir det heller ikke når den offisielle registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken også inkluderer rammestyrte dumpere.

Volvos andel på 37,5 prosent over 16 tonn i fjor baserer seg på et totalmarked på 4.083 enheter og at Volvo registrerte 1.531 kjøretøyer i denne klassen. Av dette var 1.491 lastebiler mens Scania endte på 1.484. Med andre ord var det bare syv biler som skilte de to produsentene. Siden det ble såpass "close race" merkene i mellom, føler Volvo Norge et behov for å presisere at alle bilene de registrerte på tampen av året var reelle kundebiler.

Segmentet over 16 tonn økte for øvrig med hele 22,5 prosent, tilsvarende 750 biler i forhold til året før. Dumperbiler økte mest med 45 prosent. Skapsegmentet økte med 27 prosent, mens trekkvognandelen var tilnærmet uforandret i forhold til året før.

Fornøyd

- Vi er fornøyd med både salgstall og markedsandel, fastslår Erik Engelien, adm. direktør i Volvo Norge. - For å kunne opprettholde og videreutvikle servicenettet og den høye servicegraden over hele landet er vi helt avhengig av å ha en høy bilbestand. Å bli nummer én var derimot ikke noe mål i seg selv. Men det er samtidig klart at det betyr mye for hele organisasjonen å kunne ta tilbake posisjonen vi har hatt hevd på i så mange år tidligere.

Forventer stabilt marked

Selv om store deler av Europa er i dyp økonomisk krise forventer Statistisk sentralbyrå at aktivitetsveksten i Norge fortsatt vil holde seg høy i lang tid fremover. Engelien ser derfor ingen mørke skyer i horisonten. Han er likevel litt usikker på hvordan markedet vil utvikle seg. Han tror det forestående Euro 6-kravet kan bidra positivt i den forstand at en del investeringer som først er tiltenkt i 2014 vil bli fremskyndet til i år.

På den andre siden vil det stadig økende innslaget av utenlandske transportører kunne påvirke norske transportørers investeringer. Volvo Norge forventer at årets totalmarked over 16 tonn vil ende på ca. 3.900 biler, en helt marginal nedgang i forhold til i fjor.

Karavane i april

Salgsdirektør Roy Hagen i Volvo Norge forklarer det gode salgsresultatet i fjor med at dagens FH er et godt produkt med svært få reklamasjoner og ikke minst et høyt kundefokus fra en kampvillig organisasjon som har fått tilbake troen.

I år får de i tillegg god drahjelp med nye FH/FH16. Volvo har lenge gjennomført kundeturer til Göteborg og når disse avsluttes i februar vil nærmere 500 norske i alt 5.300 kunder ha fått anledning til å ta bilene i nærmere øyensyn og prøvekjøre dem på lukket bane.

Det er allerede blitt solgt 150 biler til norske kunder og de 50 første vil for øvrig bli kjørt i konvoi fra Göteborg i mars.

Rett over påske - nærmere bestemt den 3. april - starter Volvo Norge en landsomfattende karavane som avsluttes i Nord-Norge til sommeren. Målet er å gjennomføre 2.500 prøvekjøringer på vei og karavanen vil bestå av fem nye FH. Det er de samme som har vært vist frem uregistrert her i landet allerede en god stund og er fordelt på tre trekkvogner hvorav to med IFS (Volvos uavhengige forstlling), i tillegg til en tømmerbil og en krokløft.

Glemmer ikke de eksisterende

Men det er ikke bare de nye lastebilmodellene det vil dreie seg om i år. Volvo vil ikke kunne nå sitt mål om også å bli markedsleder i 2013 uten at trykket holdes oppe også på de øvrige modellene.

Av andre aktiviteter trekker Erik Engelien frem et fortsatt høyt fokus på fordelsprogrammet "Nasjonal" som er myntet på kunder som må forholde seg til flere servicepunkter som er eid av Volvos forskjellige forhandlere og som skal sikre en ensartet servicegrad over hele landet.

- Dette arbeidet begynner å gi resultater og vi har fått etablert en helt annen kultur å behandle slike kunder på, sier han.

Engelien trekker også frem Volvo Sjåførklubb Norge som en svært viktig faktor i arbeidet med å bygge image og holde en nær kontakt med sjåførene. Sjåførklubben ble etablert i september 2011 med basis i nær 1.500 medlemmer av Wist Drivers Club. Ett år etter hadde medlemsmassen vokst til 3.000, og ved nyttår hadde klubben kommet opp i nær 3.500 medlemmer.

- En annen viktig oppgave for oss er bistand til kundene for å redusere deres løpende driftskostnader, sier Engelien. - Ikke nødvendigvis ved kjøp, men gjennom hele bilens livslengde når det eksempelvis gjelder økonomisk kjøring, skadeforebyggende tiltak og informasjon om lovkrav som transportøren må forholde seg til. Målet er å forsterke Volvos profil som markedets mest lønnsomme produkt og øke kundetilfredsstillelsen.

Integrerer Renault Trucks

Et annet viktig arbeid i 2013 er en full integrering av Renault Trucks i Volvo Norge. Med unntak av Belgia, Luxemburg, Polen og Sveits vil en tilsvarende integrering skje i alle andre europeiske land.

Renault Trucks inngår i Volvo Group Trucks Sales & Marketing på linje med Volvo Trucks og målet er både å oppnå synergier og utnytte de sterke Volvonettverkene til å styrke Renault Trucks posisjon i forhold til dette merkets konkurrenter. Sentrale Renaultfunksjoner innenfor PR/markedskommunikasjon, salg, service og deler er allerede i ferd med å bli integrert. Alle avtaler med forhandlere og servicepunkter er sagt opp, men det er grunn til å tro at flere av disse vil bli reforhandlet. Det gjelder blant annet Volvoforhandleren Volmax i Skien og Truckpartner utenfor Bergen. Sistnevnte er et datterselskap av Strømberg Gruppen som også eier Volvoforhandleren Trucknor.

Konkursen i Oslo Truck Center rett før jul resulterte i at detaljvirksomheten i dette området måtte fremskyndes kraftig. Volvo Truck Center på Furuset har fått ansatt mekanikere, kundemottakere og delepersonell og tilbyr allerede ettermarkedstjenester til eiere av Renault lastebiler.

Den sist leverte Volvo lastebilen i 2012 gikk til Claus Martin Svalestad (t.h.). Han fikk sin nye Volvo FMX 8x4 overlevert av Kurt Fredrik Schweder ved Volmax sitt anlegg på Borgeskogen i Vestfold den 28. desember.

Den sist leverte Volvo lastebilen i 2012 gikk til Claus Martin Svalestad (t.h.). Han fikk sin nye Volvo FMX 8x4 overlevert av Kurt Fredrik Schweder ved Volmax sitt anlegg på Borgeskogen i Vestfold den 28. desember. Foto: Foto: Volvo