Volvo Trucks etablerer ny organisasjon

Volvokonsernets nye lastebilorganisasjon styrker fokuset på lastebilvirksomheten ved å dele opp markeds- og salgsansvaret for konsernets lastebilmerker i tre geografiske enheter. Varemerke- og produktstrategi forblir dog globalt. Fra starten av 2012 tok Claes Nilsson, tidligere President Europe Division, over ansvaret for konsernets største lastebilmerke, Volvo Trucks.

Ved årsskiftet tiltrådde Claes Nilsson som President for Volvo Trucks EMEA Sales & Global Brand med operativt salg og markedsføringsansvar for EMEA-regionen.

Ved årsskiftet tiltrådde Claes Nilsson som President for Volvo Trucks EMEA Sales & Global Brand med operativt salg og markedsføringsansvar for EMEA-regionen. Foto: Volvo Truck Corporation.

Publisert Oppdatert
- Jeg ser store muligheter med vår nye struktur. Strategien til Volvo Trucks har vært på plass en stund og er fortsatt gjeldende. Vi vil fortsette å utvikle Volvolastebilenes unike kvaliteter og levere lastebiler som oppfyller våre kunders høye krav og forventninger, sier Claes Nilsson.

- Jeg ser store muligheter med vår nye struktur. Strategien til Volvo Trucks har vært på plass en stund og er fortsatt gjeldende. Vi vil fortsette å utvikle Volvolastebilenes unike kvaliteter og levere lastebiler som oppfyller våre kunders høye krav og forventninger, sier Claes Nilsson. Foto: Volvo Truck Corporation.

Målet for konsernets omstrukturering i de tre salgs- og markedsføringregionene Amerika (Nord-og Sør-Amerika), EMEA (Europa, Midtøsten-Afrika) og APAC (Asia Pacific), er å skape en organisasjon som på en mer effektiv måte møter kundens behov og bedre utnytter det kommersielle potensialet i konsernets forskjellige lastebilmerker.

Ved årsskiftet tiltrådde Claes Nilsson som President for Volvo Trucks EMEA Sales & Global Brand med operativt salg og markedsføringsansvar for EMEA-regionen. Stillingen er også ansvarlig for global produktutviklingstrategi og utvikling av merkevaren Volvo Trucks.

Organisasjonsendringene trådte i kraft fra nyttår. Den nye ledelsen vil fortsette med høyt kundefokus og vil også investere i utvidelse av service-og ettermarkeds nettverket.

- Vi har allerede mer enn 2300 servicepunkter over hele verden og det antallet vil øke. Kunderelasjoner er viktig for oss og vår virksomhet strekker seg langt utover å selge selve bilen.

Det er bare begynnelsen på vårt engasjement. For oss handler det om å tilby våre kunder effektive transportløsninger med garantert kvalitet, sikkerhet og størst mulig miljøhensyn, sier Claes Nilsson.