Volvo Trucks først med dieselmotor for gass som tilfredsstiller Euro 5-normen

Volvo Trucks blir nå den første som tilbyr motorteknologi som gjør det mulig å kjøre på en blanding av biodiesel og metangass. Motoren tilfredsstiller de strenge Euro-5 kravene som ble innført i 2009. I løpet av 2010 blir det innledet felttester på den nye teknologien i både Sverige og Storbritannia.

Publisert Oppdatert

- Den helt spesielle teknologien kombinerer gassens fordeler med dieselmotorens effektnivå, som i utgangspunktet er omtrent 30-40 prosent høyere enn for tradisjonelle motorer, sier Lars Mårtensson som er miljøsjef i Volvo Trucks. Resultatet er et energiforbruk som er betydelig lavere enn for tradisjonelle gassmotorer.

I august 2007 presenterte Volvo Trucks hele syv kjørbare demonstrasjonslastebiler tilpasset ulike typer biodrivstoff. Analyser av forsøkene med disse bilene har resultert i at selskapet i dag fokuserer på to typer fornybare drivstoff: DME og kombinasjonen metangass/diesel.

- Metangass er det overlegent mest tilgjengelige alternativet til diesel. Naturgassreservene er større enn oljereservene, men fremfor alt begynner produksjonen av klimanøytral biogass å skyte fart i mange land, noe som løser det mest nærliggende problemet, nemlig å redusere utslippene av CO2, sier Lars Mårtensson.

Tidligere har det vært problematisk å bruke metangass for lengre transporter. Aksjonsradiusen for en lastebil med såkalt ottomotor med tennstift er som regel avgrenset til 15-20 mil. Volvo Trucks sin løsning på problemet er å kombinere metangassen med diesel og bruke dette drivstoffet i en dieselmotor. Dette innebærer en økning av aksjonsradiusen med over 50 prosent. Dersom gassen er i flytende form - og dermed har høyere energitetthet - fordobles radiusen. I tillegg er kjørbarheten bedre med dieselmotoren enn med ottomotoren.

Slik fungerer Volvo Trucks sin gasslastebil

Løsningen er bygget med utgangspunkt i Volvos velprøvde og pålitelige dieselmotor som tilfredsstiller Euro-5 kravene. Konverteringen til gassdrift skjer ved at det kobles til egne tanker for enten flytende, volumeffektiv metangass (LNG/LBG) eller trykksatt metangass (CNG/CBG). Dessuten tilføres et separat drivstoffsystem med gassinjektorer i innsugingsrøret.

En mindre mengde diesel sprøytes inn og antennes i kompresjonskammeret, noe som i sin tur antenner metangass/luftblandingen. På den måten slipper man å bruke tennstift, og Volvo kan dra full nytte av den effektive dieselteknikken. Effekten og kjørbarheten blir dermed identisk med en konvensjonell diesellastebil.

- Avhengig av kjøremønster vil avansert datastyring hele tiden beregne fordelingen mellom metangass og diesel. Den mest optimale gassblandingen oppnår man med jevn, stabil kjøring, forklarer Mårtensson.

Skulle gassen ta slutt, kan bilen fortsette å kjøre på kun diesel. Dette er unikt for Volvos løsning, og gjør den til et realistisk alternativ, selv for kunder som holder til i områder der gassdistribusjon ikke er fullt utbygd.

Feltprøver skal optimere teknikken

Diesel vil være påkrevd i varierende grad under kjøring, men Volvo Trucks arbeider hele tiden for å minimere dieselmengden i drivstoffblandingen.

- Vi regner med å kunne kjøre på opp til 80 prosent metangass, når teknikken blir videreforedlet og utprøvd, sier Mats Franzén som er motoransvarlig i Volvo Trucks. De feltprøvene vi gjennomfører i 2010 vil starte med opp til 70 prosents innblanding av metangass. Resten er biodiesel, det vil si fossil diesel blandet med diesel fremstilt av fornybare, biologiske råvarer.

I hele produksjonskjeden fra fremstilling av drivstoff til bruk av drivstoffet i trafikken, kan den nye teknikken på sikt gi opp til 80 prosent lavere utslipp av karbondioksid, sammenlignet med tradisjonell dieseldrift. Dette gjelder ved bruk av biogass og 100 prosent biodiesel.

Stor markedsinteresse

Det finnes i hovedsak to drivkrefter bak den økende etterspørsel etter gassdrevne lastebiler. Det ene er kostnadsreduksjon. Metangass er i dag et forholdsvis rimelig drivstoff i mange markeder. For eksempel vil en lastebil som kjører daglige rundturer og kommer tilbake til samme påfyllingssted, kunne oppnå økt lønnsomhet ved hjelp av Volvo Trucks motorteknologi. Den andre drivkraften bak den økte interessen kommer fra stadig strengere miljøbestemmelser.

Volvo Trucks fører tett dialog med flere oljeselskap for å sikre en jevn utbyggingstakt av påfyllingssteder som er i overensstemmelse med økningen i antall kjøretøy som bruker denne motorteknologien. På den måten skaper man forutsetninger for markedsintroduksjon på bred front. For å optimalisere og perfeksjonere denne teknologien samarbeider Volvo Trucks også med miljøer som Clean Air Power, Hardstaff Group, Westport og andre.

Volvo Trucks teknikk for metangass/diesel - oppsummering:

¿ Volvo Trucks er den første produsenten som bruker gass som drivstoff i en dieselmotor som tilfredsstiller Euro-5 kravene.

¿ Cirka 25 prosent lavere energiforbruk, sammenlignet med tradisjonelle løsninger for gassdrift.

¿ Samme effekt og kjørekomfort som konvensjonelle diesellastebiler.

¿ Ved å bruke to typer drivstoff gir det mulighet til å gjennomføre kjøring på kun diesel selv om gassen skulle bli brukt opp. Noe som er praktisk før gassdistribusjon er fullt utbygd på nasjonal basis.

¿ Motorens høye virkningsgrad i kombinasjon med muligheten til å også bruke gass i flytende form, gjør denne teknologien til et realistisk alternativ også for langtransport.

Fakta metangass

Både naturgass og biogass består av metan. Forskjellen er at naturgass er et fossilt brennstoff, mens biogass fremstilles av biologisk nedbrytbart materiale - for eksempel avfall.