Volvo vil tilbake til toppen

- Vi ser helt klart at trenden er snudd. Etter noen vanskelige år, har vi nå et produktspekter og en produktkvalitet vi er stolte av. Parallelt har vi i 2009 omorganisert og blitt en enda mer markedsrettet organisasjon. Etter en tid med alt for lave markedsandeler, er trenden snudd. Vi har en klar målsetting, å igjen bli markedsledere på tunge lastebiler i Norge.

Adm.direktør Per R. Johansen i Volvo Norge vil ha Volvo tilbake som markedsleder på tunge lastebiler.

Adm.direktør Per R. Johansen i Volvo Norge vil ha Volvo tilbake som markedsleder på tunge lastebiler.

Publisert Oppdatert

Det sier adm. direktør i Volvo Norge AS, Per R. Johansen etter at Volvo lastebiler i 2009 oppnådde en markedsandel på 28,6 prosent over 16 tonn.

Volvo, som hadde førsteplassen i 29 år på rad, raste i markedsandeler og havnet på et nivå vi ikke kunne leve med i lengden.  Vi har lagt en turbulent tid bak oss, men ser nå at trenden har snudd. Vi ble ettertrykkelig slått på registreringsstatistikken første kvartal 2009, hovedkonkurrenten fikk et forskudd det var umulig å ta igjen. Men dette snudde andre halvår, da var vår registreringsstatisikk langt bedre. Vi  hadde med oss en bra ordrereserve inn i 2010, derfor ser vi optimistisk på å ta ytterligere markedsandeler. Volvo er rett og slett ikke fornøyd med den posisjonen vi har hatt de siste årene, og det akter vi å gjøre noe med, sier Per R. Johansen.

Volvo har i dag et meget bredt modellprogram og lanserte for ett år siden verdens sterkeste serieproduserte lastebil, Volvo FH16 700.

- Den har gitt oss mye oppmerksomhet. En bil med en fantastisk trekk-kraft og kjørbarhet, som samtidig er svært økonomisk. Volvo har i dag markedets beste drivlinje, de mest drivstofføkonomiske motorene i kombinasjon med markedets beste girkasse, I-Shift.

Volvo gjennomførte i 2009 en rekke aktiviteter i markedet, med hovedmål å få flest mulig til å prøvekjøre bilene.

- Vi lanserte i tillegg til 700-hesteren også spesialførerhuset XXL, som har slått meget godt i markedet. Vår sjåførkonkurranse i fjor satte oss i kontakt med over 450 sjåfører, i tillegg gjennomførte vi Volvo Karavanen 2009, en meget stor investering i et lavt marked. Men nettopp det å gjøre slike aktiviteter i en tid der alle snakket om krise, ga oss mye oppmerksomhet. I tiden 20. august til 27. oktober besøkte vi 51 steder fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør og i løpet av over 60 aktive demonstrasjonsdager noterte vi ikke mindre enn 3000 sjåfører som prøvekjørte våre biler. I ettertid ga denne aktiviteten organisasjonen en lang rekke prospekt å jobbe med. Dette var en riktig investering av oss.

- Når det gjelder 2010 har vi satt som forutsetning at totalmarkedet over 16 tonn blir på 2200 biler. Om det blir 100 mer eller mindre har lite å si for oss, det som er vårt hovedfokus, er at vi skal ha over 35 prosent markedsandel. Da er vi antakelig også markedsledere. Å ta en så stor del av markedet er viktig for oss. Skal vi opprettholde det tettmaskede servicenettet vi har i Norge, må vi fylle på og øke populasjonen av Volvo lastebiler og busser, slutter adm. direktør i Volvo Norge AS, Per R. Johansen.

- Når det gjelder busser kan Volvo Norge se tilbake på et fantastisk år, både når det gjelder antall leverte busser og markedsandel. I et totalmarked på 705 store busser, (over 26 sitteplasser), leverte Volvo hele 436 busser. Det ga en rekordhøy markedsandel på hele 61 prosent, kan Svenn Åge Løkken, ansvarlig for Volvos buss-virksomhet i Norge fortelle. 

Bussleveransene er også viktige for å opprettholde Volvos servicenett.

Bildet: Adm.direktør Per R. Johansen i Volvo Norge vil ha Volvo tilbake som markedsleder på tunge lastebiler.