Volvo viser "tenkende" lastebiler

Om et par uker, nærmere bestemt fra 21.-25. september viser Volvo frem sine produkter på ITS, verdenskongressen for intelligente transportsystemer. Det handler om "tenkende" lastebiler som selv sørger for den rutinemessige kjøringen, kommuniserer med andre kjøretøy og som ved behov griper inn i kritiske situasjoner.

Volvo trafikk generell
Volvo trafikk generell
Publisert Oppdatert

Dette er slett ikke nye tanker - Volvo har lagt mye arbeid i dette tidligere. Men det er, såvidt vi vet, første gang en konseptlastebil med løsningene vises offentlig.

I sommer ble også ny trafikk- og produksjonssjef, Carl Johan Almqvist , ansatt hos Volvo. Han har brukt tiden godt, og informasjonskanalene enda bedre.

- På sikt er det fullt realistisk å ha en nullvisjon for ulykker, hevder han. Allikevel kan aldri bilens systemer overta ansvaret for kjøringen - den vil alltid være sjåførens, hevder han

På Volvos stand under messen vil altså både en konseptlastebil og en kjøresimulator stå klar. Simulatoren demonstrerer Automated Queue Assistance, en funksjon som gjør at kjøretøyet gasser og bremser automatisk ved lave hastigheter, for eksempel i køsituasjoner. Også en rekke andre, nye sikkerhetsprosjekter vil bli vist. Systemer som skal forhindre sykkelulykker, vise trafikken fremover, terreng osv.

På en bane utenfor messen kan besøkende selv forsøke noen av systemene. Her vises prosjektet "Safespot" som undersøker hvordan fremtidens person- og lastebiler kan kommunisere med hverandre.