Volvos autopilot kommer i 2013

Lastebilbransjen er hele tiden på jakt etter løsninger som kan redusere drivstofforbruket. Én metode er å bruke bevegelsesenergien i lastebilen til å drive den fremover. Nå har Volvo Trucks utviklet I-See, som fungerer som en autopilot – den tar over girskiftene og bruker bakkene til å spare drivstoff.

«I-See er en autopilot som er koblet til konstantfartholderen i lastebilen. Den tar over styringen av girskiftene, gassen og bremsene i bakker, slik at de fungerer på en så drivstoffeffektiv måte som mulig.

«I-See er en autopilot som er koblet til konstantfartholderen i lastebilen. Den tar over styringen av girskiftene, gassen og bremsene i bakker, slik at de fungerer på en så drivstoffeffektiv måte som mulig.

Publisert Oppdatert
I-See triller i fri mest mulig, så på visse veistrekninger bruker den ikke noe drivstoff i det hele tatt», forklarer Hayder Wokil, produktsjef hos Volvo Trucks.

I-See triller i fri mest mulig, så på visse veistrekninger bruker den ikke noe drivstoff i det hele tatt», forklarer Hayder Wokil, produktsjef hos Volvo Trucks. Foto: Foto: Volvo Truck Corporation.

Slik fungerer I-See

I-See har seks ulike funksjoner for de ulike stadiene i bakkekjøring:

Lastebilen akselerer før bakken begynner.

Når du nærmer deg toppen av en bakken, unngår systemet om muilg å gire ned. Alle girskift fører til at farten reduseres.

Lastebilen akselererer ikke når den nærmer seg en nedoverbakke, men venter og bruker tyngdekraften i stedet.

Lastebilen begynner å trille før nedoverbakken starter.

Lastebilen begynner å bremse en god stund før nedoverbakken tar slutt, men:

Systemet slipper bremsen mot slutten av bakken for å øke farten før neste oppoverbakke.

Bevegelsesenergi, eller kinetisk energi, er det arbeidet som skal til for å redusere hastigheten på en gjenstand til null. Når man senker farten på en gjenstand i bevegelse, må bevegelsesenergien omdannes til en annen type energi. Når en bil bremser, omdannes bevegelsesenergien til varme. Mange bilprodusenter ser nå nærmere på løsninger der man gjør bruk av denne bevegelsesenergien, i stedet for at den slippes ut som overskuddsvarme.

«Dersom man i større grad kan utnytte bevegelsesenergien, kan dette bidra til å redusere drivstofforbruket. Dette vil være en fordel både for miljøet og økonomien i bransjen, og dette er særlig viktig i dag, siden drivstoffkostnadene er i ferd med å bli en stadig større utfordring for mange transportfirmaer», forteller Anders Eriksson, produktutvikler hos Volvo Trucks.

Og det er nettopp dette Volvo Trucks har klart med den nye I-See-løsningen sin. Systemet bruker lastebilens egen bevegelsesenergi til å «dytte» bilen opp bakker. I nedoverbakker brukes den samme energien til å akselerere.

Bevegelsesenergi kan gi besparelser på 5 prosent

I-See er koblet til helningssensoren i girkassen, og systemet samler inn informasjon om topografien digitalt. Siden systemet ikke er avhengig av kart, er det mer pålitelig, siden det alltid innhenter den aller nyeste informasjonen. I-See kan huske rundt 4000 bakker, noe som tilsvarer en kjørelengde på 5000 kilometer.

«I-See er en autopilot som er koblet til konstantfartholderen i lastebilen. Den tar over styringen av girskiftene, gassen og bremsene i bakker, slik at de fungerer på en så drivstoffeffektiv måte som mulig. I-See triller i fri mest mulig, så på visse veistrekninger bruker den ikke noe drivstoff i det hele tatt», forklarer Hayder Wokil, produktsjef hos Volvo Trucks.

«Dermed kan drivstofforbruket reduseres med opptil 5 %. Dette tallet er basert på resultater fra simuleringer og tester på offentlige veier. I-See er avhengig av at man bruker konstantfartholderen, og vi vet at sjåfører i gjennomsnitt bruker den rundt halvparten av tiden. For en lastebil i vanlig drift, som kjører 140 000 kilometer i året, blir innsparingene på rundt 1 000 liter drivstoff årlig. Dette har stor betydning for lønnsomheten til transportfirmaet», sier Hayder Wokil.

Anders Eriksson påpeker også at det ikke bare er drivstoff man sparer. «I-See reduserer for ekspempel slitasjen på bremser og dekk.

Anders Eriksson påpeker også at det ikke bare er drivstoff man sparer. «I-See reduserer for ekspempel slitasjen på bremser og dekk. Foto: Foto: Pontus Johansson

Størst effekt i små bakker

I-See har seks ulike moduser som utnytter bevegelsesenergien maksimalt. For eksempel akselererer I-See i oppoverbakker, holder et høyt gir så lenge som mulig, og triller i fri i nedoverbakker for å utnytte lastebilens egenvekt til å drive den fremover.

«I-See fungerer best i ujevnt terreng. Med passe lange og bratte bakker gjør I-See at du kan trille i fri over lange avstander uten å bruke motoren», forklarer Anders Eriksson, som var ansvarlig for utviklingen av I-See.

«Det er denne muligheten til å trille i fri som gjør dette systemet så enestående», legger han til. Når lastebilen triller, brukes det så godt som null drivstoff. Men for å kunne trille, trengs det store mengder data.

«Det stiller høye krav til presisjon. Du må for eksempel vite om hastigheten kommer til å synke eller øke på veistrekningen som ligger foran deg. Bare et par graders helning kan være avgjørende», forteller Anders Eriksson.

Andre faktorer som spiller inn, er luftmotstand og vekten på lastebilen. Alt i alt må systemet holde oversikt over og behandle en stor mengde informasjon. Mange lastebilsjåfører som prøver I-See, gjenkjenner kjørestilen.

«I-See imiterer kjørestilen til gode sjåfører. De bruker bevegelsesenergien i lastbilen, akselererer i tide og unngår unødvendige girskifter», sier Hayder Wokil og fortsetter:

«Men i motsetning til en sjåfør blir I-See aldri trøtt - den fungerer som en autopilot.»

Dermed kan sjåføren fokusere mer på resten av trafikken og andre aspekter ved turen. I tillegg blir kjøringen mer avslappet.

«Og en årvåken sjåfør er en bedre sjåfør. Det kan vi alle være enige om», sier Hayder Wokil.

Anders Eriksson påpeker også at det ikke bare er drivstoff man sparer. «I-See reduserer for ekspempel slitasjen på bremser og dekk. Og det er selvfølgelig bra for miljøet», sier han.

I-See kommer på markedet i 2013.