Vurderer ferjefri stamvei i vest

Fordeler og ulemper ved en ferjefri stamvei langs kysten skal utredes. Statens vegvesen og Vestlandsrådet startet arbeidet fredag, med heldagskonferanse i Stavanger Forum.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) åpnet konferansen fredag.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) åpnet konferansen fredag.

Publisert Oppdatert

Skal det bli mulig å kjøre E39 fra Kristiansand til Trondheim uten å måtte krysse minst åtte fjorder med ferje, må det konstrueres kompliserte tunneler eller bruer. Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede hvilket potensial en ferjefri kystvei vil ha for næringsliv og de berørte bo- og arbeidsregionene.

I arbeidet skal blant annet ulike teknologiske løsninger vurderes. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) åpnet konferansen fredag.

- Behovene er store, men det er et stykke igjen før vi er der. Men der det er vilje er det vei, sa Kleppa ifølge Haugesunds Avis.

Til oppstartskonferansen fredag har Statens vegvesen og Vestlandsrådet invitert kommuner, byer, næringsliv, universitets- og høyskolemiljø og organisasjoner.

Eksperter fra inn- og utland holder utover dagen innlegg om de samfunnsmessige følgene av utbygging av store og kompliserte transportkorridorer. Kostnadene er vanskelig å beregne, men fylkesordfører Tom Tvedt (Ap) i Rogaland mener at den ferjefrie E39 ikke vil koste mer enn 100 milliarder kroner å realisere.