Vurderer obligatorisk brikke for tunge kjøretøy

Vegdirektoratet sender nå ut et høringsforslag om å innføre obligatorisk bombrikke for alle tunge kjøretøy

Nå skal Vegdirektoratet utarbeide et utkast til en forskrift der også håndhevingen av ordningen skal fremkomme.

Nå skal Vegdirektoratet utarbeide et utkast til en forskrift der også håndhevingen av ordningen skal fremkomme.

Publisert Oppdatert

I første omgang vil det gjelde tunge kjøretøy over 7,5 tonn. De fleste av kjøretøyene som omfattes av bestemmelsen, benyttes av transportnæringen

- Dette er et viktig steg i retningen av å sikre konkurranselikhet mellom norsk og utenlandsk transportnæring, sier prosjektleder Merete Kjærnli i avdeling for Brukerfinansiering i Statens vegvesen. Lovforslaget vil berøre omlag 61 000 norske og trolig 3 - 5 000 utenlandske kjøretøy.

Les også: Utlendingene kan bli pålagt bompengebrikke

Sanksjonsmuligheter

Det vil mest sannsynlig bli politiet og Statens vegvesen som skal kontrollere om førerne har brikke og avtale i orden.

Hvor det vil gjelde

I lovforslaget foreslås det at påbudet skal gjelde all kjøring på hele det offentlige vegnettet i Norge, uavhengig av om kjøretøyet planlegger å passere en bomstasjon eller ei.

Obligatorisk brikke for alle?

Det er i dag ingen lovpålagte krav til obligatorisk betaling for passering via norske bomstasjoner. Dersom det ved et senere tidspunkt skulle bli aktuelt med obligatorisk brikke for alle kjøretøy, også personbiler, vil ikke det dekkes av den lovendringen som nå blir foreslått.

Videre saksgang

Forslaget er nå sendt ut på ekstern høring til alle berørte parter. Høringsfristen er på tre måneder med siste frist for kommentarer 15. juni. Deretter vil Vegdirektoratet gjennomgå alle kommentarene, oppsummere og overlevere resultatet til Samferdselsdepartementet, som skal behandle saken før endelig forslag skal fremlegges for Stortinget.

- Hvis alt går etter planen, vil lovendringen kunne tre i kraft mot slutten av dette året, sier Kjærnli.