Vurderer om lastebiler skal få kjøre i kollektivfelt

Samferdselsdepartementet ber Vegdirektoratet vurdere om kollektivfelt skal ha slik status bare på visse tider av døgnet, og om lastebiler skal få kjøre i kollektivfelt.

Trafikk

Trafikk

Publisert Oppdatert

Vegdirektoratet har nylig fått dette oppdraget etter at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i desember oppfordret Samferdselsdepartementet til å utrede hva som er mest mulig effektiv bruk av kollektivfelt og sambruksfelt, det vil si kollektivfelt som kan benyttes også av personbiler med passasjerer.

«NLF mener prinsipielt at lastebiler over 7,5 tonn totalvekt skal kunne bruke kollektiv- og sambruksfeltene, og disse kjørefeltene må ha tilstrekkelig bredde», skriver NLF i brevet til departementet.

NLF har også tidligere foreslått slike tiltak for å bedre fremkommeligheten for nyttetransport.

Tungt.no kjenner til et liknende brev sendt i 2005 der NLF sammenliknet en slik mulighet med den såkalte kompiskjøringen - altså der bilister som deler bil skal få kjøre i kollektivfeltene. Forbundet viste dengang til beregninger som viser at næringslivet påføres ekstrakostnader på mellom to til fire milliarder kroner årlig som følge av køer på veiene bare rundt Oslo. NLF hevdet dengang at å få frem yrkestransporten vil gi en bedre gevinst enn kompiskjøringen.