Arbeidstilsynets statistikk etter seks måneder:

Anlegg fortsatt øverst på dødsstatistikken

Statistikken forbedrer seg, men fortsatt er bygg og anlegg blant de mest farlige yrkene.

Færre dør i arbeidslivet, men fortsatt er anleggssektoren en av de farligste yrkene, statistisk sett. (Illustrasjonsfoto)
Færre dør i arbeidslivet, men fortsatt er anleggssektoren en av de farligste yrkene, statistisk sett. (Illustrasjonsfoto)
Publisert Oppdatert

I årets seks første måneder har 14 personer omkommet mens de var på jobb i landbasert arbeidsliv.

Færre dødsfall

Dette er langt færre enn de siste årene, fremgår det i Arbeidstilsynets rapport; Arbeidsskadedødsfall første halvår.

I flere av næringene hvor det tidligere har skjedd flest arbeidsskadedødsfall, har det så langt i år skjedd forholdsvis få arbeidsskadedødsfall.

Det gjelder både bygg og anlegg med tre arbeidsskadedødsfall, transport og lagring med ett dødsfall og jordbruk, skogbruk, fiske med to dødsfall.

Alle var menn

Tre av arbeidsskadedødsfallene er registrert som klemt/fanget-ulykker, to som trafikkulykker, to som støt/treff, to som sammenstøt/påkjørsel og to som fall.

Alle de omkomne var menn. Gjennomsnittsalderen var 44 år, den yngste var 19 og den eldste var 62.

HMS-tallene går feil vei

Fire utenlandske

Fire av de 14 omkomne var utenlandske statsborgere, to var fra Litauen, én fra Polen og én fra Romania. To av de utenlandske omkom i jordbruk, én i bygg og anlegg og én i «vaskeri- og renserivirksomhet».

Plasserer HMS-påminnelse midt på anlegget

Fakta fra tidligere år:

-48 personer omkom på jobb i 2013 (28 av disse i årets 6 første måneder)

-37 personer omkom på jobb i 2012 (25 av disse i årets 6 første måneder)

-52* personer omkom på jobb i 2011 (17 av disse i årets 6 første måneder)

-Bygg og anlegg har hatt flest omkomne de siste årene, etterfulgt av transport

og lagring, industri og jordbruk

-Jordbruket har klart flest dødsfall i forhold til antall sysselsatte

*11 av de omkomne døde i forbindelse med

terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet 22. juli

Arbeidsskadedødsfall fordelt etter arbeidsgivers næring per 1. juli 2014.
Arbeidsskadedødsfall fordelt etter arbeidsgivers næring per 1. juli 2014.