CE-saken:

Anleggsmaskinregister kommer

Om få år vil anleggsmaskiner være registrerte i sitt eget register og maskineieren får betale.

Det blir ikke et offentlig register, men siden Arbeidstilsynet har gitt SamarbeidsGruppen for Sertifiseringsorganer (SGS) myndighet til å kontrollere bransjen, kan også SGS kreve at en maskin må være i dette registeret for å bli godkjent.
Det blir ikke et offentlig register, men siden Arbeidstilsynet har gitt SamarbeidsGruppen for Sertifiseringsorganer (SGS) myndighet til å kontrollere bransjen, kan også SGS kreve at en maskin må være i dette registeret for å bli godkjent.
Publisert Oppdatert
Et anleggsmaskinregister kan være en realitet allerede neste år, men det er fortsatt i planleggingsstadiet.
Et anleggsmaskinregister kan være en realitet allerede neste år, men det er fortsatt i planleggingsstadiet.

Arbeidet med et register for anleggsmaskiner er godt i gang melder MGF. Et slikt register har vært etterspurt i store deler av bransjen, ikke minst for å komme CE-problematikken til livs.

Les mer om CE-saken her:

Klarer du å se om CE-merkingen er falsk?

Frustrasjon over ulovlige maskiner.

Arbeidstilsynet har svart.

Krever registrering

At maskinen er registrert i dette registeret vil bli en forutsetning for å få den godkjent, dermed blir registeret mer enn bare salgstall og statistikk.

Registeret er allerede kommet langt i planleggingsfasen, men fortsatt ligger innføringen omtrent et år, kanskje mer, frem i tid.

Har myndighet

Det blir ikke et offentlig register, men siden Arbeidstilsynet har gitt SamarbeidsGruppen for Sertifiseringsorganer (SGS) myndighet til å kontrollere bransjen, kan også SGS kreve at en maskin må være i dette registeret for å bli godkjent.

På samme måte kan finansieringsselskaper og forsikringsselskaper kreve at maskinen finnes i dette registeret.

200 kroner per maskin

Registeret vil omhandle anleggsmaskiner slik de er definert i maskinforskriften. Det eneste ankepunktet til et slikt register har vært kostnader. Nå er det klart at det blir maskineier som betaler en symbolsk sum på omtrent 200 kroner (summen er ikke bestemt) for å registrere maskinen. Hvordan dette vil gjøres i praksis er foreløpig ukjent, men SGS arbeider nå med den praktiske implementeringen.

Et slikt register har vært etterspurt i store deler av bransjen, ikke minst for å komme CE-problematikken til livs.
Et slikt register har vært etterspurt i store deler av bransjen, ikke minst for å komme CE-problematikken til livs.