Arkeologiske utgravninger er nå igang

Utgravningene i forbindelse med ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal er i gang.

Bildet viser en plattformkjerne av kvarts fra eldre steinalder, et funn fra boplassen D2.
Bildet viser en plattformkjerne av kvarts fra eldre steinalder, et funn fra boplassen D2. Foto: foto: Birgitte Bjørkli, Kulturhistorisk museum
Publisert Oppdatert

Fra 2014-2017 skal Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM) gjennomføre arkeologiske utgravninger langs traseen til ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Resultater fra registreringene som ble gjennomført av arkeologer ved Aust-Agder fylkeskommune i 2012 og 2013 viser 104 automatisk fredete kulturminnelokaliteter langs den nye traseen.

92 av lokalitetene er fra steinalder, og i løpet de neste tre årene vil 34 av disse bli undersøkt og gravd ut. I år er det hovedsakelig boplasser i Krøgenesområdet som blir berørt.

Det skal også undersøkes 2 gravhauger og et hulveissystem fra jernalder i løpet av perioden.