Askim Entreprenør leverte ny Gardervei

Har bygd 1350 meter ny vei, med 2100 meter gang- og sykkelvei for 290 millioner kroner.

Godt fornøyd med ferdig prosjekt på fv. 279 Gardervei. Fra venstre: Ole Kristian Krogh (prosjektleder Viken fylkeskommune), Hans Lundgård Ekeren (anleggsleder Askim Entreprenør.), Thor-Ole Riiser (daglig leder Askim Entrenør.), Roy Dybedahl (prosjektleder Askim Entreprenør.), David Snopestad (formann Askim Entrenør.), Jørn Tore Måleng (styreleder Askim Entreprenør) og Anne Kathrine Holtet (byggeleder Viken fylkeskommune)
Godt fornøyd med ferdig prosjekt på fv. 279 Gardervei. Fra venstre: Ole Kristian Krogh (prosjektleder Viken fylkeskommune), Hans Lundgård Ekeren (anleggsleder Askim Entreprenør.), Thor-Ole Riiser (daglig leder Askim Entrenør.), Roy Dybedahl (prosjektleder Askim Entreprenør.), David Snopestad (formann Askim Entrenør.), Jørn Tore Måleng (styreleder Askim Entreprenør) og Anne Kathrine Holtet (byggeleder Viken fylkeskommune) Foto: Askim Entreprenør AS
Publisert

Fredag 12. juni gikk Viken fylkeskommune ferdigbefaring med Askim Entreprenør.

Entreprenøren fikk oppdraget i februar 2018.

Fylkesveien krysser ravinedalen med bru
Fylkesveien krysser ravinedalen med bru Foto: Viken fylkeskommune

Prosjektleder Ole Kristian Krogh i Viken fylkeskommune understreker at den nye veien også gir langt bedre forhold for kollektivtrafikken, i og med at Ruter setter opp ny bussrute på ny Gardervei fra mandag 29. juni.

290 millioner

Totalt har Viken fylkeskommune vært byggherre for 1350 meter ny vei, med 2100 meter gang- og sykkelvei langs hele strekket. Prosjektlederen antar at de totale kostnadene for prosjektet, etter det endelige oppgjøret, har holdt seg innenfor rammen på 290 millioner kroner.

Rundkjøring ved Garderåsveien.
Rundkjøring ved Garderåsveien. Foto: Viken fylkeskommune

– Vi har bygd en rundkjøring med planfri kryssing for gående og syklende i en helt ny gangbro ved Garderåsveien, og i krysset med Engerkleiva kan de myke trafikantene krysse veien i en ny gangtunnel, sier Krogh.

Busstoppet ved Korsveien.
Busstoppet ved Korsveien. Foto: Viken fylkeskommune

Biler på veien – snart også buss

Noen trafikanter har allerede tatt veien i bruk, som noen kanskje har fått med seg.

– Vi måtte bruke Garderveien som alternativ vei da vi stengte Faldalsveien. Men på fredag overtok vi prosjektet fra entreprenøren, og Viken har nå driftsansvaret for ny Gardervei.