Grustak til forargelse

Et gammelt grustak i Onsøy utenfor Fredrikstad seiler opp som en betent sak. Grustaket er forlengst nedlagt, men ble senere gjenfylt til de grader at ingen lenger vet hvordan landskapet en gang så ut. Bortsett fra lokalpolitikeren Hans Ek.

– Her har det blitt et svært massedeponi, som slett ikke var meningen. Vi har vært vitne til en utrolig saksbehandling, mener Hans Ek.
– Her har det blitt et svært massedeponi, som slett ikke var meningen. Vi har vært vitne til en utrolig saksbehandling, mener Hans Ek. Foto: Geir Hasle
Publisert Oppdatert

Lederen i teknisk utvalg i Fredrikstad kommune, Hans Ek (Sp) ser bestyrtet ut over grustaket Forsetlundgropa på utsiden av byen. Til Fredriksstad Blad sier han at «behandlingen er en hån mot meg og folkevettet». Intet mindre.

Regelrett ulovlig

Anklagen rettes i første rekke mot kommuneadministrasjonen og bygge- og reguleringssjef Anna Auganes. Den politiske utvalgslederen på hennes område, Hans Ek, mener Råde Graveservice har fått en regelrett ulovlig tillatelse til å gjenfylle Forsetlundgropa, slik at terrenget er blitt noe helt annet enn det var.

For ti år siden fikk tidligere eier kommunens tillatelse til å fylle igjen grustaket, og et par år senere ble avtale inngått med Råde Graveservice. Firmaet skulle fylle igjen og planere området, og sørge for ny beplantning den dagen deponivirksomheten var over.

Ek peker på at bygge- og reguleringsavdelingen ikke har anstrengt seg for å finne ut hvordan området så ut opprinnelig.

Med velsignelse

Hans Ek kjenner området usedvanlig godt. Som guttunge plukket Ek mye blåbær i området, før det ble grustak.

Han ble bekymret da han for få år siden så hvordan grustaket ble belagt med fyllmasser i en overhøyde på 20 meter over et areal på 50 dekar. «Det siste året med kommunens velsignelse», skriver han i et sint brev til kommunens kontrollutvalg.

For det er der han mener at saken hører hjemme.

Det er imidlertid ikke kontrollutvalget enig i. Utvalgsleder Rune Grundekjøn (H) opplyser at utvalget nylig avviste å behandle saken, under henvisning til at kontrollutvalget ikke er en klageinstans. Grundekjøn ber Ek om å henvende seg til Fylkesmannen i stedet.

Politianmelde?

Mistilliten Hans Ek gir uttrykk for, strekker seg langt, og han har ikke tenkt å gi seg.

‒ For meg ser det ut som om formålet med godkjennelsen var å gi Råde Graveservice tillatelse til fortsatt å bruke deponiet uten godkjent reguleringsplan, tordner Ek.

Han ser ikke bort fra å politianmelde bygge- og reguleringsavdelingen.

– Jeg jobbet i flere år med saken i det stille, men nå er det nok. Tålmodigheten er slutt. Kommunen må forholde seg til lovverket, og her har det blitt et svært massedeponi, som slett ikke var meningen. Vi har vært vitne til en utrolig saksbehandling, sier Hans Ek til Anleggsmagasinet.

Ikke til hjelp

Bygge- og reguleringssjef Anna Auganes mener imidlertid at kommunen har gjort sitt beste i saken. Hun opplyser til Fredriksstad Blad at avdelingen ikke har maktet å finne dokumentasjon på hvordan området så ut før masseuttaket startet, og det er lenge siden. Fotografier og kart er av nyere dato, og derfor ikke til hjelp.

Auganes framholder at det ikke er holdepunkter for å hevde at det er fylt på med mer masser enn tillatt i de senere år.

Ut over dette vil hun ikke kommentere saken. Til Anleggsmagasinet skriver Auganes i en epost at «Eks ytringer og ordvalg får stå for hans egen regning».

Terje D. Andersen i Råde Graveservice sier at han forholder seg til tegninger som fikk kommunalt godkjenningsstempel tidligere i år.

Andersen bedyrer at det ikke var noen som snakket om høydekrav på gjenfyllingen, og at det var usikkerhet om høyden da tilbakefyllingen tok til.