Brødrene Thorkildsen fikk de to første

Agder fylkeskommunes to første samferdselskontrakter gikk til Farsund-entreprenøren.

Knut Thorkildsen fra Brødrene Thorkildsen AS og Kai Valthyr-Hansen fra Agder fylkeskommune undertegner kontrakt for gang- og sykkelveg på fv. 42 i Eiken.
Knut Thorkildsen fra Brødrene Thorkildsen AS og Kai Valthyr-Hansen fra Agder fylkeskommune undertegner kontrakt for gang- og sykkelveg på fv. 42 i Eiken. Foto: Agder fylkeskommune
Publisert Oppdatert

Brødrene Thorkildsen holder til i Farsund, har 101 ansatte inkludert 11 lærlinger. Nå skal de igang med de to første fylkesveikontraktene lyst ut av Agder fylkeskommune, står det på nettsidene til Agder fylkeskommune.

– Det blir spennende. Vi har hatt mange jobber for Statens vegvesen tidligere som har vært på fylkesveg, så vi er kjent med hvordan man jobber på vegprosjekter. Det er gøy for oss at vi vant de første to kontraktene, sier Knut Thorkildsen i Brødrene Thorkildsen.

Gang- og sykkelveg og skredsikring

Kontraktene gjelder bygging av gang- og sykkelveg på fv. 42 i Eiken og skredsikring på fv. 450 i Sirdal.

Prosjekt 1 - Fv. 42 Ny gang- og sykkelveg Eiken feriesenter – Tveiten i Hægebostad:

På Fv. 42 mellom Eiken feriesenter og Tveiten i Hægebostad kommune skal det bygges gang- og sykkelveg.
Dette vil knytte sammen gang- og sykkelvegnettet gjennom Eiken sentrum.
Arbeidet vil i hovedsak omfatte breddeutvidelse for å gi plass til gang- og sykkelveg, men også etablering av ny gang- og sykkelbru over Landdalsåni.
Videre vil det noen steder være aktuelt å flytte selve vegen for å få plass til gang- og sykkelvegen.
Dette prosjektet er en totalentreprise, en kontraktsform som gir entreprenør ansvar for både prosjektering og utførelse. Kontraktsum er 12,7 millioner kroner.

Prosjekt 2 - Fv 450 Skredsikring Kviturvika i Sirdal:

Prosjektet omfatter rassikring langs fv450 ved Ortevatn i Sirdal kommune.
For å sikre trafikanter for fremtidige ras flyttes fylkesveien ut mot/i Ortevatn og det bygges en rasvoll.
Strekningen har tidligere vært utsatt for skred, og det er tidligere vært skredsikret på to andre steder langs Ortevatn.
Rasvollen har effektiv høyde på 6 meter og lengden er 240 meter.
Kontraktsum er 9,9 millioner kroner.

Arbeidene i Eiken starter sannsynligvis opp i løpet av mars, mens skredsikringsprosjektet i Sirdal starter opp litt senere på våren.

– Det er en milepæl for oss å skrive under våre første utbyggingskontrakter. Vi har flere prosjekter i gang som ble overtatt fra Statens vegvesen, men dette er de første som vi starter opp i ny organisasjon, sier Valthyr-Hansen.