krim og useriøsitet i bransjen:

Får ikke bukt med ulovligheter i bransjen

– " Jeg begynner å bli litt lei, vi klarer å ta noen flere, men innser at dette bare er toppen av isfjellet. Jeg leter etter en gamechanger."

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og krimenheten har funnet mange og grove ulovligheter hos entreprenørene.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og krimenheten har funnet mange og grove ulovligheter hos entreprenørene. Foto: Vegvesen
Publisert Oppdatert

For å stille spørsmålet slik, fortsatte Gustavsen: Hvem har størst muligheter for å handle? Byggherren – altså vi eller hovedentreprenøren? Det er hovedentreprenøren som har beslutningsmakten og tar inn sine underleverandører. Vi må følge hele pengekjeden. Hvem har et økonomisk motiv ved å ta inn en som koster mindre enn en som koster mer?

Vegdirektøren viste konkret til at ansvarsforholdene kan klargjøres ved en endring i byggherreforskriften der byggherren kan sanksjonere overfor hovedentreprenøren for ulovligheter nedover i kjeden.

Ulovligheter overalt

Jon Molnes – som leder krimenheten i Statens vegvesen – viste en rapport om hva han har funnet etter bare et års arbeid på veiområdet.

Eksempler på funn:

  • Fiktiv fakturering
  • Personer som ikke er registrert i arbeidsmarkedsregisteret, men jobber svart
  • Juks med hms-kort
  • Payback er knyttet til utenlandske arbeidstakere, men også norske
  • Omfattende brudd på lønns og arbeidsvilkår.

Lureri

– Vi har entreprenører som forsøker å lure oss. Hvordan forklares at man sender regning på tre ganger kostnaden for nye brøytestikker, og når det påpekes, trekker man seg umiddelbart? Hva med den entreprenøren som sendte en strøm av endringskrav med faktura typisk på 50 000 kroner. For en overarbeidet byggeleder som har faglige oppgaver, kan det fort bli at man godkjenner disse. Da denne entreprenøren fikk høre at Krimenheten så på saken, ble det bråstopp, ingen nye småkrav på flere uker!

– Vi har store utbetalinger etter medgått arbeid i driftskontraktene våre. Det er vel kjent at vi flere ganger har omarbeidet kontraktene for å få gode incentiver til riktig brøyting, strøing og salting.

Undersalter og overdriver

Foto: Illustrasjonsbilde

– Da vi betalte for mengdene sand og salt, viste våre beregninger at det lå det så mye strø på veiene at bilene nesten ikke kom fram, beskrev Molnes.

Da vi endret kontraktene og nå betaler for antall minutter målt på strøapparatet, skjer det motsatte. Entreprenøren legger ut 60 g pr. kvadratmeter, mens det faglige anbefalte nivået vil være på 200 g/kvm.

– Vi har analysert gps-data, og fant to sendere i samme bil, for å få dobbelt betalt. Vi har i en annen sak avdekket tyveri av materiale som er belastet Vegvesenet, fortsatte Molnes.

Bedrageri av samfunnets midler

– Dette lar seg ikke unnskylde. Slike forhold er bedrageri av samfunnets midler, sa Molnes, og vår terskel for anmeldelse vil være lav.

KHV-saken

Molnes gikk gjennom den kjente KHV-saken fra i fjor, et Haugesund-basert firma som hadde en rekke oppdrag om trafikkdirigering i hele landet. Etter samordnede, uanmeldte aksjoner satt Krimenheten med dokumentasjon på omfattende brudd på lov og avtaleverk, underbetaling av ansatte mv. Da vi sjekket rundt firmaet, fant vi ut at politiet hadde kjent til kritikkverdige forhold lenge, Arbeidstilsynet hadde fem-seks år gamle saker. Etter omtalte av vår aksjon i media, fikk vi mange henvendelser fra tidligere ansatte, fagforeninger og andre som satt med kunnskap om dette firmaet.

Slo seg konkurs

Da begynner vi å se helheten. Vegvesenet fattet vedtak om at vi nekter våre entreprenører å benytte KHV. I ettertid har selskapet slått seg selv konkurs. Men vårt vedtak omfatter også enkeltpersoner i ledelsen og nærstående selskap. Så det skal ikke hjelpe å komme med nytt organisasjonsnummer og nytt navn og starte på nytt. Vi følger med og vil hindre at de kommer inn igjen som leverandør på Vegvesenets kontrakter.

Terje Moe Gustavsen inviterte anleggsbransjen til dialogmøte, og leder av krimenheten i Statens vegvesen, Jon Molnes (til høyre), informerte om hva han har funnet etter bare et års arbeid på veiområdet.
Terje Moe Gustavsen inviterte anleggsbransjen til dialogmøte, og leder av krimenheten i Statens vegvesen, Jon Molnes (til høyre), informerte om hva han har funnet etter bare et års arbeid på veiområdet. Foto: Kjell Solem, Statens vegvesen

Kjenner seg igjen

Representanter fra andre store statlige byggherrer, blant annet Statnett og Statsbygg tok ordet i debattrunden.

Det var stor enighet om: Vi kjenner oss igjen! Vi har en stor jobb å gjøre i anleggsmarkedet. Vi har bare sett toppen av isfjellet. Det samme sa representanter fra Arbeidsmandsforbundet.

Fra Statnett fikk vi høre om en sak hvor man lyktes med å finne dokumentasjon på at en underleverandør med utenlandske arbeidstakere krevde halvparten av lønna i payback når arbeiderne var hjemme på ferie.

Når Statsbygg avdekker regelbrudd, er det ofte knyttet til innleie via bemanningsbransjen. Denne bransjen må på banen!