Den nye motorveibroen over Mjøsa

Nye Veier forteller at utbyggingen av firefelts motorvei fra Moelv til Roterud med ny bro over Mjøsa vil koste ca. 2,5 milliarder kroner. Broen står for mye av dette.

Nye Veiers utbygging av E6 Moelv - Roterud inngår i utbyggingen av 44 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer.
Nye Veiers utbygging av E6 Moelv - Roterud inngår i utbyggingen av 44 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer.
Publisert

Nye Veier har nettopp offentliggjort konkurransen om utbyggingen av firefelts motorvei fra Moelv til Roterud.

Den entreprenøren som klarer å minimere klimagassutslippene ved bygging mest, treffer godt på ett av de viktige målene for bruprosjektet.

Oppdraget består av prosjektutvikling, reguleringsplanlegging og utbygging av nesten 12 kilometer komplett motorvei med ny firefeltsbru over Mjøsa på ca. 1,6 kilometer. Det skal også bygges to kryss og en rekke mindre konstruksjoner.

- Det har vært stor interesse både fra nasjonale og internasjonale aktører så langt. I prestasjonsmålene for brua er vi klare på at den entreprenøren som klarer å levere den mest klimavennlige brua får et fortrinn, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Den nye motorveibrua over Mjøsa utgjør hoveddelen av oppdraget. Det er derfor satt egne prestasjonsmål for brua i konkurransen:

  • Den nye Mjøsbrua skal i størst mulig grad tilpasses til landskapet og området
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene
  • Den nye Mjøsbrua skal minimere CO2 klimagassutslipp ved bygging

I tillegg til prestasjonsmålene for selve brua må entreprenørene svare på hvordan de skal:

  • Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper i utførelses- og garantiperioden
  • Minimere midlertidig og permanent produksjonstap og beslag på landbruksarealer
  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri utførelses- og garantiperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

Nye Veier lyser ut oppdraget som konkurranse med forhandling og bruk av Best Value Procurement. Av de som melder seg, planlegger Nye Veier å plukke ut tre til fem leverandører som blir med videre i prosessen.

Interesserte totalentreprenører må melde seg på innen 6. september i år.