E18 Lierbakkene:

Utbedrer en av landets eldste motorveibruer

Kirkelinna motorvegbruer på E18 ved Tranbykrysset i Lier blir nå utbedret

Kirkelinna motorvegbruer på E18 ved Tranbykrysset i Lier blir nå utbedret.
Kirkelinna motorvegbruer på E18 ved Tranbykrysset i Lier blir nå utbedret. Foto: Kjell Wold / vegvesen
Publisert Oppdatert

En av de bruene du bare tar for gitt når du kjører på E18 mellom Drammen og Oslo er faktisk 51 år gammel. Kirkelinna består av to bruer og er en av landets eldste motorveibruer.

Motorvegbruene fra 1960-årene er del av Statens vegvesens Nasjonale verneplan for veger og bruer. Bruene er del av E18-strekningen i Lier i Buskerud som ble fredet i 2008.

Førsingskanter og rekkverk skiftes ut på brua fra 1967.
Førsingskanter og rekkverk skiftes ut på brua fra 1967. Foto: Kjell Wold / vegvesen

Lierbakkene er en av de første fire felts motorvegstrekningene i Norge utenfor Oslo og er fredet etter kulturminneloven.

Nye føringskanter og rekkverk

Arbeidene med utbedre de to bruene i Tranbykrysset startet før ferien og vil pågå utover høsten. Utbedringsarbeidet består i å bytte ut eksisterende føringskanter og sette opp nytt rekkverk tilsvarende dagens rekkverk.

51 år gammel, en av landets eldste motorvegbruer.
51 år gammel, en av landets eldste motorvegbruer. Foto: Kjell Wold / vegvesen

–Reparasjonen av føringskantene på bruene innebærer at det gamle rekkverket må demonteres og erstattes med nytt av tilsvarende type Dette vil bidra til å forlenge bruas levetid, forteller senioringeniør Øyvind Lindland ved bruseksjonen i Statens vegvesen Region sør.

51 år gamle bruer

Motorvegstrekningen E18 Lierbakkene fra Tranby til Kjellstad ble anlagt i perioden 1967-1972. Den var en av de aller første firefelts motorvegene i Norge med midtdeler. Første del av utbyggingen stod ferdig i 1967, andre del i 1972.

De to motorvegbruene på Kirkelina på Tranby er såkalte platebruer i betong. Sist rekkverket ble skiftet var rundt år 2000. Begge bruene er bygd i 1967 og er således 51 år gamle.

Senioringeniør Øyvind Lindland i Statens vegvesen ved en av landets eldste motorvegbruer ved Tranby i Buskerud
Senioringeniør Øyvind Lindland i Statens vegvesen ved en av landets eldste motorvegbruer ved Tranby i Buskerud Foto: Kjell Wold / vegvesen