Fellesprosjektet Dovrebanen:

Dovrebanen åpnet

17 kilometer ny bane er tatt i bruk og første tog ble et nordgående godstog.

Nå er Dovrebanen åpnet. Fellesprosjektet E6/Dovrebanen består av 17 kilometer ny jernbane og 22 kilometer firefelts motorveg. Foto: Statens vegvesen
Nå er Dovrebanen åpnet. Fellesprosjektet E6/Dovrebanen består av 17 kilometer ny jernbane og 22 kilometer firefelts motorveg. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Det er alltid spenning knyttet til åpningen av nye strekninger, men all testing og utprøving på den nye dobbeltsporparsellen langs Mjøsa fra Minnesund til Kleverud har gått etter planen, i følge Jernbaneverket.

5,3 milliarders jernbanestrekning

Utbyggingen er gjennomført som et felles prosjekt for Dovrebanen og E6 der Jernbaneverket og Statens vegvesen har hatt felles prosjekt- og byggeledelse. Fellesprosjektet E6/Dovrebanen består av 17 kilometer ny jernbane og 22 kilometer firefelts motorveg. I prosjektet inngår også 18 kilometer med ny lokalveg og ny turveg langs Mjøsa på den gamle jernbanetraseen. Det er bygd tre vegtunneler med to tunnelløp på til sammen 3,5 kilometer og det er bygd tre jernbanetunneler på til sammen 4,7 kilometer. Anlegget omfatter 27 store konstruksjoner som bruer, betongtunneler, underganger og støttemurer. Samlet kostnadsramme er 11,7 milliarder kroner, hvorav jernbanen utgjør 5,3 milliarder.

Dobbeltspor åpnet

Banen har vært stengt i hele november, en uke lenger enn først planlagt for å være sikker på å komme i mål også med det nye signalanlegget fra Thales. Mandag var det testkjøringer på strekningen og alt fungerte som det skal. Dermed kunne den aller første delen av Dovrebanen med dobbeltspor åpnes for trafikk fra klokken 02 30 natt til tirsdag. Første persontog på den nye banen ble sørgående tog 302 som gikk fra Tangen klokken 05.20.

Lørdag 12.desember er det offisiell åpning av strekningen. Den første tiden kjører togene med 80 km/t inntil tilstrekkelig med tonnasje har passert og sporet har satt seg.

Samlet kostnadsramme er 11,7 milliarder kroner, hvorav jernbanen utgjør 5,3 milliarder. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket
Samlet kostnadsramme er 11,7 milliarder kroner, hvorav jernbanen utgjør 5,3 milliarder. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Jernbanefakta Langset - Kleverud:

Dimensjonerende hastighet: 200 km/t

Spor: betongsviller med skinnevekt 60kg/m, det er ni sporveksler på strekningen

Kontaktledning: System 25 med autotrafosystem

Signalanlegg: Elektronisk signalanlegg fra Thales med akseltellere

Tele: GSM-R (togradio), TETRA (samband for for nødetater) og kommersiell GSM. Fiberkabler.

Mandag var det testkjøringer på strekningen og alt fungerte som det skal. Dermed kunne den aller første delen av Dovrebanen med dobbeltspor åpnes for trafikk fra klokken 02 30 natt til tirsdag. Illustrasjon: Statens vegvesen
Mandag var det testkjøringer på strekningen og alt fungerte som det skal. Dermed kunne den aller første delen av Dovrebanen med dobbeltspor åpnes for trafikk fra klokken 02 30 natt til tirsdag. Illustrasjon: Statens vegvesen

Denne saken ble første gang publisert 01/12 2015, og sist oppdatert 06/04 2017