E18 Sørøst Nye veier:

E18 Langangen-Rugtvedt lyses ut som to kontrakter

Kontraktene er totalentrepriser basert på best value prinsippet

E18 Langangen - Rugvedt
E18 Langangen - Rugvedt Foto: Nye Veier
Publisert Oppdatert

I E18-utbyggingsområdet er det en konkurranse som starter i høst.

Det skjer når konkurransegrunnlaget for utbygging av ny E18 Kjørholt-Rugtvedt, som inkluderer ny Grenlandsbru, sendes ut i november, skriver Nye Veier på sine sider.

Denne strekningen inngår i prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt som igjen inngår i E18-utbyggingsområdet som strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder.

To totalentrepriser

Utbyggingen av den 16,5 km lange strekningen E18 Langangen-Rugtvedt, som består av flere bruer og tunneler, vil bli delt opp i to kontrakter. Kontraktene er totalentrepriser basert på NS8407. Anskaffelsen vil skje etter Best Value Procurement-metoden.

E18 Kjørholt-Rugtvedt

-Vi har valgt å dele utbyggingen av strekningen E18 Langangen-Rugtvedt i to kontrakter. I november legger vi ut konkurransegrunnlaget for E18 Kjørholt-Rugtvedt. Her inngår både komplettering av ferdig utsprengte tunneler og bygging av ny Grenlandsbru. Vi mener dette er et spennende prosjekt og håper på seriøse og kompetente tilbydere i konkurransen, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E18 Langangen-Grimstad.

Planforslaget for prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt er oversendt Porsgrunn og Bamble kommuner til videre politiske behandling. Planforslaget har vært til førstegangsbehandling i Porsgrunn kommune og endelig vedtak er ikke fattet.

E18 Langangen-Kjørholt

Konkurransegrunnlaget for den andre delstrekningen E18 Langangen-Kjørholt skal etter planen sendes ut i løpet av første kvartal 2019.

I slutten av august ble de rehabiliterte Kjørholt og Bamble tunneler gjenåpnet. I dette prosjektet inngikk også sprengning av nye parallelle tunnelløp. Det er dermed klargjort for fullføring av utbygging av firefelts vei gjennom Telemark og videre sørover.