Nye oppdrag til Åge Haverstad AS og Dokka Entreprenør

Lokale Gudbrandsdalen-entreprenører utbedrer E6 og E136 for koronamillioner.

Utbedring av teleskader, setninger og partier med dårlig bæreevne er noen av tiltakene som skal gjøres på E6 og E136 i Gudbrandsdalen. Bildet er fra E136 i Skjåk. Utbedringene blir finansiert med koronamidler.
Utbedring av teleskader, setninger og partier med dårlig bæreevne er noen av tiltakene som skal gjøres på E6 og E136 i Gudbrandsdalen. Bildet er fra E136 i Skjåk. Utbedringene blir finansiert med koronamidler. Foto: Foto: Vegar Antonsen, Statens vegvesen
Sist oppdatert

Entreprenør Åge Haverstad AS har vunnet kontrakten om punktutbedringer på strekningen E6 Selsverket - Nord-Sel samt en kort strekning sør for Dombås.

Dokka Entreprenør AS har fått oppdraget med å utbedre punkter på E136 mellom Lora og Dombås. Oppdragene er finansiert med koronamidler.

Arbeidet på E6 og E136 vil i hovedsak foregå på eksisterende vei og veiens sideterreng. Det blir utskifting av stikkrenner og drenssystem, utbedring av teleskader, setninger og partier med dårlig bæreevne samt dekkelegging.

I slutten av forrige uke hadde Statens vegvesen som byggherre samhandlingsmøter med entreprenørene. Der ble byggherre og entreprenører enige om hvordan de skal samarbeide for å få løst oppdragene på best mulig måte og innenfor de økonomiske rammene som er satt.

Koronamidler

Det er satt av til sammen 35 millioner koronakroner til utbedringstiltakene på E6 mellom Selsverket og Nord-Sel og på E136 mellom Lora og Dombås.

Midlene kommer fra Stortingets første krisepakke til vegformål der 600 millioner kroner ekstra ble gitt for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen.

Oppstart : August

Åge Haverstad AS starter forberedende arbeider på E6 første uka i august, for så å starte opp for fullt uka etter.

Dokka Entreprenør AS starter også sine arbeider på E136 i begynnelsen av august. Begge oppdragene skal være ferdig i løpet av høsten 2020.

Denne saken ble første gang publisert 30/06 2020, og sist oppdatert 29/06 2020