E6-utbygger insolvent - alt arbeid stanset

Vei- og jernbaneprosjektet ved Mjøsa er landets største veianlegg noensinne. Onsdag meldte en av entreprenørgigantene seg insolvent. Hva som skjer med E6-utbyggingen er foreløpig uvisst, men de ansatte må bli i Norge til bostyret i Østerrike har avgjort hvorvidt det er hensiktsmessig å fullføre anlegget.

Alpine Bau skal lage ca 6,3 kilometer firefelts E6 med midtdeler. I hver kjørebane vil det være en tunnel på 630 meter her ved Korslund. Hva som skjer videre er nå uvisst.
Alpine Bau skal lage ca 6,3 kilometer firefelts E6 med midtdeler. I hver kjørebane vil det være en tunnel på 630 meter her ved Korslund. Hva som skjer videre er nå uvisst.
Publisert Oppdatert
Veiutbyggingen ved Mjøsa er tidenes største prosjekt her i landet.
Veiutbyggingen ved Mjøsa er tidenes største prosjekt her i landet.
Det digre Alpine Bau med utspring i Østerrike har mer enn 15.000 ansatte og de har signalisert at de ønsker økt satsing i Skandinavia. De fikk også kontrakter med Statens Vegvesen om bygging av to bruer på E6 i Finnmark og Nord-Trøndelag.
Det digre Alpine Bau med utspring i Østerrike har mer enn 15.000 ansatte og de har signalisert at de ønsker økt satsing i Skandinavia. De fikk også kontrakter med Statens Vegvesen om bygging av to bruer på E6 i Finnmark og Nord-Trøndelag.
Det Østerrikske entreprenørselskapet Alpine Bau var tidligere i gang med fjellsprenging, skjæring og masseforflytting ved Korslund. Her sett mot syd.
Det Østerrikske entreprenørselskapet Alpine Bau var tidligere i gang med fjellsprenging, skjæring og masseforflytting ved Korslund. Her sett mot syd.
Området ved Korslund kalles FP1 og kontrakten Alpine Bau inngikk med Statens Vegvesen er verdt 1,3 milliarder kroner.
Området ved Korslund kalles FP1 og kontrakten Alpine Bau inngikk med Statens Vegvesen er verdt 1,3 milliarder kroner.

Den østerrikske entreprenøren Alpine Bau er dypt involvert etter at de fikk milliardkontrakt for å bygge deler av anlegget. Kontrakten, som ble signert for et drøyt år siden involverer 6,3 kilometer firefelt E6 og 5,2 kilometer dobbeltsporet jernbane. Deler av veien inkluderer tunnel. I tillegg kommer lokalveier og gang- og sykkelstier.

Tilsammen er denne kontrakten verdt 1,3 millarder kroner.

Veiutbyggingen ved Mjøsa er tidenes største prosjekt her i landet.

Total gjeld på 2,1 mrd euro

Nå melder Bloomberg at selskapet med sine 15.000 ansatte i juni hadde en total gjeld på 2,1 milliarder euro etter at de lenge har slitt med lønnsomheten sørover i Europa. Alpine Holding GmbH eies av spanske Fomento de Construcciones y CONTRATAS SA.

De største kreditorene, Erstre Group Bank AG og Unicredit Bank Austria AG aksepterte å kutte 30 prosent av gjelden på totalt 520 millioner euro i mars, men ifølge Alpine var ikke dette nok.

Tirsdag denne uken har selskapet hatt samtaler med sine øvrige kreditorer, uten at dette har ført frem.

Selskapet har også forsøkt å restrukturere driften ved bl.a. selge enkelte enheter. Heller ikke dette har fått ønsket effekt.

Onsdag morgen stanset all aktivitet fra selskapets side ved Mjøsa. Hva som skjer videre er uvisst.

Krisemøte med jernbaneverket

- Vi skal ha et møte med Alpine Bau i løpet av onsdagen. Før dette er det umulig å si noe om konsekvensene, sier informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket utbygging til Aftenposten.

I verste fall kan hele prosjektet bli forsinket, og Jernbaneverket vil tape store penger.

- Pengene våre er sikret gjennom bankgarantier, men må vi begynne på nytt med en annen entreprenør er det klart det kan bli forsinkelser, sier utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen i Jernbaneverket til avisen.

Det er forøvrig ikke første gang selskapet er i Norge. Alpine Bau reiste i fjor over 3000 kilometer for å bygge bro i Vest-Finnmark og har tidligere uttalt at de ser på Norge som et fremtidig marked.

Svikt i rutine?

Vi skal naturligvis ikke foregripe begivenhetenes gang. Men vi er kjent med at det under vurderingen av anbud også skal kontrolleres hvordan økonomien til bedriften som har levert anbud er. Er ikke økonomien tilfredsstillende, skal tilbudet forkastes. Hvorvidt dette er hensyntatt i dette tilfellet vites ikke. Men kanskje ser man seg blinde på lave anbud som nærmer seg underprising?

Les også: Mange kontrakter til utlendingene

Les også: Fire tilbud på bygging av vei og bane

Les også: På tur med Torleif

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok i alt fire tilbud på å bygge vei og jernbane nord for Minnesund.
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok i alt fire tilbud på å bygge vei og jernbane nord for Minnesund. Foto: Foto: Statens vegvesen