Rv.23 i Lier:

Endelig fjernes flaskehalsen

Med 13.000 biler i årsdøgntrafikk har krysset fungert som en køprodusent i mange år

Denne flaskehalsen på rv. 23 i Lier er snart historie.
Denne flaskehalsen på rv. 23 i Lier er snart historie. Foto: Kjell Wold / vegvesen
Publisert Oppdatert

Krysset som nå blir rundkjøring har 12-13.000 biler i årsdøgntrafikk og ligger tett på avkjøringen fra E18.

Resultatet har vært køer langt ut på motorveien i flere år.

Blir rundkjøring

Før jul blir en av de største flaskehalsene på rv. 23 i Buskerud fjernet.

Krysset med Sankthalvards vei på Kjellstad i Lier blir bygd om til rundkjøring.

Kø-kryss

Både i rushtiden i ukedagene og i helgen har dette vært en flaskehals der trafikken ofte har skapt i kø fra E18-avkjøringen og langt utpå motorvegen fra Drammen.

Jobben som Isachsen utfører er ferdig i november.
Jobben som Isachsen utfører er ferdig i november. Foto: Kjell Wold / vegvesen

Samtidig med denne viktige vegutbedringen bygges det ut nye industribedrifter i stor stil i samme område.

Isachsen

Arbeidene med Isachsen som utførende entreprenør og Holtefjell som byggherre startet midt i fellesferien og er ventet avsluttet i løpet av november 2018.

Derfor hilses dette trafikksikkerhets- og framkommelighets tiltaket særdeles velkommen blant alle trafikantgrupper og liunger, ifølge vegvesen.no.

Det bygges også 200 meter med gang- og sykkelveg langs Sankthalvardsvei.
Det bygges også 200 meter med gang- og sykkelveg langs Sankthalvardsvei. Foto: Kjell Wold / vegvesen
Ofte starter køene som ender i Rv.23-krysset langt ut på E18.
Ofte starter køene som ender i Rv.23-krysset langt ut på E18. Foto: Kjell Wold / vegvesen