Fant brudd hos halvparten av de kontrollerte

Vegvesenet vil øke sin kontroll av hovedentreprenører.

Arkivfoto
Arkivfoto Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert

Vegvesenet har tatt omkring 100 stikkprøver av sine entreprenører med underentreprenører. I halvparten av kontrollene fant de brudd på reglene.

Det er Statens vegvesen sin egen kanal, Vegnett, som melder funnene. – Bruddene går på riktig lønn og kompensasjon. Og det går på plikten til å undersøke forholdene hos sine underentreprenører og leverandører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

– Det vi typisk finner er brudd på bestemmelser om arbeidstid, overtid, skift og ulempetillegg, reiser, diett og innkvarterin, sier Bettina Sandvin.
– Det vi typisk finner er brudd på bestemmelser om arbeidstid, overtid, skift og ulempetillegg, reiser, diett og innkvarterin, sier Bettina Sandvin. Foto: FOTO: HÅKON AURLIEN/ STATENS VEGVESEN

– Ikke i noen av våre stikkprøvekontroller har vi funnet at hovedentreprenøren har gjort de undersøkelser om arbeidernes forhold som de plikter å utføre. Dette utgjør en risiko for sosial dumping, påpeker Sandvin.

– Alle snakker om at de ønsker en seriøs bransje. Entreprenørene vil ha like konkurransevilkår. De fleste anser seg selv som de seriøse, og er redd for å tape konkurranse med useriøse. Men jeg er redd for at vi er i en nedadgående spiral, sier Sandvin.

Dersom det vi har sett i vår stikkprøvekontroll er representativt, vil jeg påstå at det er et hav mellom liv og lære. Vegvesenet vil øke sin kontroll av hovedentreprenører fremover, avslutter Sandvin.