Fire entreprenører vil bygge E39

Laveste tilbud er 330 millioner kroner for å bygge E39 Hove-Sandved

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde
Publisert Oppdatert

- Vi er godt fornøyde med at fire aktører har gitt anbud. Nå skal vi bruke de neste ukene på å vurdere samt kontrollregne tilbudene, så vil dette vise hvem som får kontrakten, sier prosjektleder Leif Lindefjeld i Statens vegvesen.

 

Følgende entreprenører har gitt tilbud. Summene står i parantes:

 

  • Skanska Norge AS (kr. 330.702.096,81)
  • Bertelsen & Garpestad AS/Hag Anlegg AS (kr. 344.926.886.-)
  • Kruse Smith Entreprenør AS/Risa AS (kr. 370.646.829,38)
  • Stangeland Maskin AS (kr. 373.753.512,60)

 

Den 1550 meter lange strekningen mellom Hove og Sandved skal ombygges fra to til fire felt. Prosjektet er omfattende. 1300 meter av fv 325 Jærveien og rv 13 på Hove blir bygd om. I tillegg blir det bygd ny Kvelluren bru, to nye bruer på motorvegen og ombygging av kryssene på Hove og Sandved. Det skal også bygges støyskjerming.

Statens vegvesen regner med anleggsstart rundt påsken 2015. Prosjektet skal være ferdig juni 2017.