Fire tilbud på bygging av vei og bane

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok totalt fire tilbud på bygging av vei og jernbane mellom Brøhaug og Strandlykkja. Prosjektet er fornøyd med antall tilbud og ser frem til anleggsstart i april.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok i alt fire tilbud på å bygge vei og jernbane nord for Minnesund.
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok i alt fire tilbud på å bygge vei og jernbane nord for Minnesund. Foto: Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert
Prosjektet omhandler bygging av firefelts E6, jernbane og flere tunneler.
Prosjektet omhandler bygging av firefelts E6, jernbane og flere tunneler. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Ved tilbudsfristens utløp hadde følgende entreprenører levert inn tilbud på å bygge vei og bane langs Mjøsa mellom Brøhaug og Strandlykkja:

  • AF-gruppen Norge AS med en pris på 2.203.746.106
  • NCC- Alpine JV med en pris på 1.835.849.542,98
  • Hochtief Solutions AG/Veidekke med en pris på 1.574.802.476

I tillegg ble ett tilbud avvist på grunn av forhold ved tilbudet.

- Vi er spesielt godt fornøyd med at et så stort prosjekt har flere seriøse tilbydere og at vi kan konstatere at entreprenørene har lagt svært mye arbeid i å beskrive hvordan oppdraget skal gjennomføres, uttaler Taale Stensbye, prosjektleder for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, til vegvesen.no.

Kontrakt og samhandlingsprosess

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen regner med at byggearbeidene vil starte i april 2012. Før den tid skal tilbudene behandles av prosjektet og en intern anskaffelsesnemd for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen før kontrakt kan inngås. Deretter skal entreprenøren og Fellesprosjektet gjennom en fire ukers samhandlingsprosess før byggearbeidene tar til i løpet av april måned.

- De gode forberedelsene entreprenørene ser ut til å ha gjort er et godt utgangspunkt i samhandlingsprosessen, fortsetter Stensbye.

Hva skal bygges?

Entreprenøren som blir tildelt oppdraget skal blant annet bygge:

  • Ca. 5,6 kilometer firefelts E6. Inkludert i dette er Morskogstunnelen på 2,3 kilometer.
  • Ca. 6,8 kilometer dobbeltsporet jernbane. Her er Ulvintunnelen på 3,9 kilometer og Morstuatunnelen på 200 meter inkludert.
  • 6 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelvei).
  • Lokalvei til Brøhauggrenda.
  • Diverse avbøtende tiltak. Blant de avbøtende tiltakene er tilbakeføring av E6 til terreng etter at dagens E6 over Morskogen er lagt i ny tunnel.