Trondheim bydrift:

Fjerner svevestøv fra Trondheims gater

Med våren kommer vårrengjøringen. Som resten av Norge skal også Trondheim feies og spyles før 17. mai, men til forskjell fra mange andre steder bruker trønderne noe av feieutstyret hele året.

Trondheim bydrift gikk nylig til anskaffelse av en Macro S45LRG. Feiemaskinens PM10-filter fanger opp svevestøvet.
Trondheim bydrift gikk nylig til anskaffelse av en Macro S45LRG. Feiemaskinens PM10-filter fanger opp svevestøvet.
Publisert Oppdatert
Til renhold av større veier brukes blant annet denne 2007 modellen Actros 2541 med Omnifant 80-påbygg fra Bucher.
Til renhold av større veier brukes blant annet denne 2007 modellen Actros 2541 med Omnifant 80-påbygg fra Bucher.
Macro S45LRG har en kombinasjon av mekanisk opptak (gummibelte) og vakumsug.
Macro S45LRG har en kombinasjon av mekanisk opptak (gummibelte) og vakumsug.

Tonnevis med grus, asfaltstøv og løv blir i disse dager fjernet fra milevis med veier, fortau, gang- og sykkelveier. Like sikkert som at hestehoven dukker opp, rykker tusenvis av traktorer, feiemaskiner, spylebiler, lastebiler osv. ut i gatene på denne tiden. Det er nå Norge skal feies og vaskes slik at vårt langstrakte land er nyvasket på nasjonaldagen. Så også byen ved Nidelven.

850 km

Trondheim bydrift er en kommunal enhet i Trondheim kommune. Enheten har ansvar for blant annet brøyting, strøing og renhold av veier, gater, gang- og sykkelstier, oppkjøring av skiløyper, byens VA-anlegg, vedlikehold av idrettsanlegg, parker og friområder. Selskapet omsetter årlig for rundt 500 millioner kroner og har hovedkontor på Tempe og lager/verksted på Valøya i Trondheim. Enheten er inndelt i produksjonsområdene vann og avløp, vei, idrett park og skog. Avdelingen for vei vedlikeholder ca. 850 kilometer veier/gater i Trondheim, samt at de administrerer gravetillatelser og foretar istandsetting/graving.

Ved hovedkontoret på Tempe, i sentrum av Trondheim, sitter ledelsen hos Trondheim bydrift, mens det er på Valøya sentralstasjon maskiner, biler, utstyr og ikke minst rundt 60 ansatte holder til.

Svevestøv

Nå i vårrengjøringen er alt av feie-/spyleutstyr ute på veien. Maskinparken består av elleve feieenheter, tre spylebiler og en ren gatespyler. Blant feieenhetene er to snart ti år gamle Dulevoer og en ny Macro S45LRG. Denne erstattet en Dulevo som hadde tjenestegjort hos Trondheim bydrift i over ti år.

Macro S45LRG har en kombinasjon av mekanisk opptak og vakumsug for å fjerne masser fra bakken. Et filter fanger opp alt støvet og hindrer at dette slipper ut igjen. Feiemaskinen har en børste under maskinen som feier grus o.l. inn i en elevator (gummibelte). Denne løfter grusen opp fra bakken og inn i den fem kubikkmeter store beholderen.

Maskinen er utstyrt med et filter som fanger opp små partikler og støv. I følge Sigurd Stave hos Sigurd Stave Maskin AS, som har levert feiemaskinen, er akkurat denne modellen godt egnet til å fjerne svevestøv. Svevestøv er som kjent blitt en stor utfordring i de store byene vinterstid.

Filteret er et såkalt PM10-filter og fanger opp partikler som er mindre enn diameteren av et menneskehår. Etter at Trondheim bydrift fikk maskinen levert i begynnelsen av januar, er Macro-maskinen blitt brukt til å fjerne mange tonn strøsand/støv fra Trondheims gater.

Renhold

I tillegg til den underliggende børsten har Macro ytterligere tre børstet - en på hver side og en foran. Frontbørsten har en diameter på 1000 mm. En Mercedes-Benz motor på 173 hk sørger for fremdriften og topphastigheten er oppgitt til 40 km/t. Til forskjell fra den gamle Dulevo-maskinen har Macro midtplassert styreposisjon.

- Maskinen er lettkjørt og komfortabel, men førerposisjonen var litt uvant til å begynne med, sier maskinfører Peder Esphaug. En fordel som blir trukket frem under omvisningen rundt maskinen, er at feieaggregatet under maskinen "gir etter" om det treffer en hindring i veibanen. Dette er med på å hindre skader på aggregatet og redusere behovet for reparasjoner.

For å forhindre unødvendig slitasje på Macro-maskinen og det andre feieutstyret til Trondheim bydrift, er de nøye på å holde utstyret rent.

- Første bud når det gjelder alle typer feieutstyr er renhold. Hvis man ikke holder det rent, får man ingen nytte av utstyret. Renhold og forsiktighet er veldig viktig, sier Kolbjørn Sydskjør. Han er også en av sjåførene hos Trondheim bydrift som er travelt opptatt med vårpussen i Trondheim i disse dager. Produksjonssjef/maskinforvalter Kjell Peder Mittet forteller oss at han er veldig fornøyd med den jobben de ansatte gjør.

- Det er de ansatte som gjør jobben og er vårt ansikt utad, sier han.

Så når flagget heises til topps på morgenen 17. mai og tusenvis av penkledde trøndere står klare til å trekke ut i gatene, kan de ansatte i Trondheim bydrift ta seg en velfortjent hviledag.

Tanken på Macro rommer fem kubikkmeter. Her tømmer Peder Esphaug tanken ved et mellomlager inne på anlegget på Valøya.
Tanken på Macro rommer fem kubikkmeter. Her tømmer Peder Esphaug tanken ved et mellomlager inne på anlegget på Valøya.