Sandvik Driller's Office:

Forbedret boreprosess via tastaturet

Programvaren Sandvik Driller’s Office er et verktøy for databehandling og planlegging av pallboring.

Sandvik Driller¿s Office inneholder en veiviser for rask opprettelse av grunnleggende borplaner og et redigeringsverktøy for utarbeiding av mer avanserte borplaner.
Sandvik Driller¿s Office inneholder en veiviser for rask opprettelse av grunnleggende borplaner og et redigeringsverktøy for utarbeiding av mer avanserte borplaner.
Publisert Oppdatert
Programvaren er tilgjengelig for alle TIM3D-klare rigger.
Programvaren er tilgjengelig for alle TIM3D-klare rigger.

Programvaren dekker utforming av borplaner samt behandling og rapportering av bordata. Driller's Office følger arbeidsstedets logikk og bruker klare og enkle visualiseringer av bormønsteret og terrengmodeller i 3D, noe som i følge Sandvik er til stor hjelp i planleggingsprosessen.Programvaren skal være utviklet med tanke på brukeren. Med en ny fleksibilitet og justerbarhet er det ett verktøy som skal være enkelt å lære og enkelt å bruke. Programmet inneholder en veiviser for rask opprettelse av grunnleggende borplaner og et redigeringsverktøy for utarbeiding av mer avanserte borplaner, spesielt ved pukkverkdrift. Ved hjelp av redigeringsverktøyet for borplaner kan hullposisjoner, bakkenivå, helling, retning og mange andre faktorer justeres hver for seg etter behov.

Mobil dataforbindelse

I stedet for bare å bruke en standard form på strossene som med vanlige planleggingsverktøy, gjør i følge Sandvik programvaren det i tillegg mulig å justere dem etter de faktiske formene. Et måleverktøy og spesifikke markører definerer det riktige stedet å starte boringen. Dermed er det ikke behov for separat måling og markering på arbeidsstedet, noe som skal spare både tid og penger.

Alle bordata samles i en enkelt prosjektfil og all informasjonen om ferdige boreresultater er tilgjengelig som tilbakemeldinger til planleggingsprosessen i sanntid. Justeringer av de eksisterende planene er utformet for å være enkle. Kommunikasjon til og fra riggen håndteres over en mobil dataforbindelse. Sandvik Driller's Office er tilgjengelig for alle TIM3D-klare pallrigger.