Veiforsterkning:

Forsterking og asfaltering

I alle år har de kjørt på den hullete grusveien, nå blir fylkesvei 277 ved Snåsavatnet endelig asfaltert.

277-gjengen: Fra venstre ser vi Kristian Eriksen, driftsleder rekkverk og transport i Veidekke, Jørgen Bjørnes, daglig leder i Bjørnes Maskin og Transport, Thor Martin Mathisen, sjåfør Veidekke, Tor Berg, eier og daglig leder i Berg Maskin, Kjell Otto Bragstad, anleggsleder i Veidekke, Jørgen Malmo, driftsleder forsterkning Veidekke, Frank Ertsås, driftsleder funksjonskontrakt Veidekke.
277-gjengen: Fra venstre ser vi Kristian Eriksen, driftsleder rekkverk og transport i Veidekke, Jørgen Bjørnes, daglig leder i Bjørnes Maskin og Transport, Thor Martin Mathisen, sjåfør Veidekke, Tor Berg, eier og daglig leder i Berg Maskin, Kjell Otto Bragstad, anleggsleder i Veidekke, Jørgen Malmo, driftsleder forsterkning Veidekke, Frank Ertsås, driftsleder funksjonskontrakt Veidekke.
Publisert Oppdatert
Fylkesvei 277 har i alle år vært en hullete grusvei, nå blir den forsterket og får asfaltdekke.
Fylkesvei 277 har i alle år vært en hullete grusvei, nå blir den forsterket og får asfaltdekke.
Jørgen Malmo etterlyste våren da vi var på besøk, men arbeidet var i full gang og fremdriften god.
Jørgen Malmo etterlyste våren da vi var på besøk, men arbeidet var i full gang og fremdriften god.
Den fungerer på de fleste typer masser og den kan legge ut både bærelag og topplag i tillegg til å ta avrettingen.
Foto: Veidekke
Den fungerer på de fleste typer masser og den kan legge ut både bærelag og topplag i tillegg til å ta avrettingen. Foto: Veidekke

En liten tur nordøst for Steinkjer kommer vi frem til fylkesvei 277, og midt på den fem kilometer lange strekningen finner vi fire gravere, syv personer og masse aktivitet.

Det er snakk om en forsterkningsjobb og oppdraget går ut på å oppgradere veien som har vært en hullete grusvei i all tid.

For første gang skal beboerne langs denne strekingen få kjøre på asfalt etter prosjektet er ferdigstilt. Driftsleder for forsterkning i Veidekke avdeling Steinkjer, Jørgen Malmo, har tatt med seg Berg Maskin AS fra Sparbu og Bjørnes Maskin og Transport AS fra Steinkjer som underentreprenører.

Fem kilometer

Selve strekningen på selve fylkesvei 277 er bare på fem kilometer, men oppdraget strekker seg lenger enn dette og er totalt på 14 kilometer med forsterking og asfaltering. Skjønt det er en del tilleggsarbeid her, blant annet skal kraftledningene legges ned i bakken og luftstrekkene fjernes.

Enkelte steder må det også skytes og pigges vekk noe fjell, noe som pågikk da AnleggsMagasinet var på besøk.

4,5 meter

Malmo anslår at han må fjerne rundt 5000 kubikkmeter for å lage en god nok veistandard. Veibredden skal fortsatt være 4,5 meter, noe som bør holde på en slik vei.

Faktisk så er veien blitt bredere enn dette med årenes løp, den har rett og slett blitt kjevlet ut med åra.

Arbeidet startet før påske og det skal stå ferdig før høsten, men gjengen i Veidekke tar sikte på å være ferdig før fristen. Noe de klarte på en tilsvarende jobb i fjor da de overleverte ferdig prosjekt hele tre måneder før tidsfristen.

Tar frem sitt ess

Arbeidet med rydding og kabelgrøfting krever opptil syv personer, men når arbeidet med bærelaget starter for alvor blir det satt på 20 personer her. Det er også da Veidekke-gjengen øker tempoet og tar frem sitt ess.

Grusutleggeren fungerer i praksis som en asfaltutlegger, med justering av takfall, høyde, mengde utlagt grus. Den fungerer på de fleste typer masser og den kan legge ut både bærelag og topplag i tillegg til å ta avrettingen.

Fylkesvei 277 i Nord-Trøndelag går mellom Sem og Sunnan i Steinkjer kommune og er 5,1 kilometer lang og ligger sør for Snåsavatnet.

Dette er Veidekkes bilde av deres omtalte ess. Grusutleggeren fungerer i praksis som en asfaltutlegger, med justering av takfall, høyde, mengde utlagt grus
Dette er Veidekkes bilde av deres omtalte ess. Grusutleggeren fungerer i praksis som en asfaltutlegger, med justering av takfall, høyde, mengde utlagt grus