nordhordalandspakken:

Fyllingen Maskin snart i gang

Fyllingen Maskin AS skal bygge første prosjekt i Nordhordalandspakken

Fra venstre: anleggsleder for Fyllingen Maskin AS, Gisle Andersen, daglig leder i Fyllingen Maskin AS, Torbjørn Foss, vegavdelingsdirektør i Statens vegvesen Grethe Vikane, prosjektleder for Nordhordlandspakken Håvard Dyrkolbotn og byggeleder for undergang på Holme Inge-André Håkull.
Fra venstre: anleggsleder for Fyllingen Maskin AS, Gisle Andersen, daglig leder i Fyllingen Maskin AS, Torbjørn Foss, vegavdelingsdirektør i Statens vegvesen Grethe Vikane, prosjektleder for Nordhordlandspakken Håvard Dyrkolbotn og byggeleder for undergang på Holme Inge-André Håkull. Foto: Vegvesenet
Publisert Oppdatert

På Holme i Meland skal bygging av undergang for gående og syklende under fylkesvegen snart i gang.

I næringsbygget som ligger på Holme kommer en dagligvarebutikk, og det er forventa en økning av myke trafikanter som skal krysse vegen fra byggefeltet.

Foto: Vegvesenet

– Trafikksikkerhet er svært viktig i alt arbeid vi gjør, særlig trygghet for myke trafikanter. Med undergangen kan alle som går eller sykler krysse veien på en sikker måte, sier Grethe Vikane, avdelingsdirektør i Vegvesenet.

Fyllingen Maskin

Med erfaring som løper fra 1950-tallet er maskinentreprenøren en av de større og mest erfarne i Bergensområdet.

I 1998 ble Fyllingen Maskin AS solgt til Selmer Skanska AS som opprettholdt driften, men da som et datterselskap til Skanska. I 2006 ble bedriften solgt videre til private investorer, som eier firmaet i dag.

Fyllingen Maskin AS inngår som en del av FM Gruppen med over 60 egne ansatte.

Hovedsatsingsområder er rehabilitering av vann og avløp, veibygging og grunnarbeid for mindre og store bygg/tomteland.

Prosjektleder Håvard Dyrkolbotn på er glad for at første prosjekt nå snart er i gang.

Kontraktsignering

Ti entreprenører meldte sin interesse da konkurransen ble lyst ut, og Fyllingen Maskin hadde det beste tilbudet. Torsdag signerte de kontrakten med Statens vegvesen.

Kontraktsummen er på 10.7 millioner kroner og oppstart er forventet i november 2018.

Det skal være ferdig i løpet av 2019.

Dette skal bygges:

Undergang, to nye busstopp med tilhørende fortau, to trapper og ny belysning.

Krysset mellom fv.564 og fv.247 blir flyttet vestover.

Dette er det første prosjektet som kommer i gang i Nordhordalandspakken.

Nordhordalandspakken skal bedre vegnettet i regionen som er i sterk vekst. Fremkommeligheten for næringstransporten er dårlig på mange delstrekninger. Finansiering er bompenger og totalkostnad er 1,5 milliarder. Består av delstrekningene:

1. Fv. 565 Marås–Soltveit

2. Fv. 57 Knarvik–Isdalstø

3. Fv. 245 Fosse–Moldekleiv

4A Fv. 564 Fløksand–Vikebø

4B Fv. 564 Trafikksikring/undergang Holme

5. Fv. 564 Frekhaug-krysset

6. E39 Knarvik sentrum

7A Kollektivtiltak E39, Meland

7B Kollektivtiltak fv. 57, Lindås

8. Fv. 565 Vegutbetring, Austrheim

9. Fv. 570 Vegutbetring, Masfjorden

10. Vegutbetring, Fedje

11. Fv. 569 Vegutbetring, Modalen

12. Fv. 564, Fosse-krysset

13. Fv. 409 Kollektivtiltak Manger sentrum

14. Fv. 57 Vatnekrysset

15. E39 Molvik-krysset

16. Fv. 565 Grense Radøy/Lindås–Sæbø skule

17. E39 Vikane–Eikangervågen

18. Fv. 564 Sandskaret–Holme

19. Fv. 565 Hilland–Radøy grense