Glidestøper CE-merkede veirekkverk i Nordbytunnelen

Slike betongrekkverk langs veiene har inntil nå ikke vært levert i Norge.

Publisert Oppdatert

Glidestøpte og CE-merkede betongrekkverk langs veiene har inntil nå ikke vært levert i Norge, men etter en omfattende godkjenningsprosess har NCC Profilbetong i høst fått den nødvendige sertifisering på plass.

- Vi har valgt å bruke ressurser på å skaffe oss denne CE-merkingen fordi vi ønsker å være i forkant med å kunne tilby et produkt og en standard som ikke har vært tilgjengelig i det norske markedet før. Samtidig ønsker vi på denne måten å være med og fornye bransjen, forteller avdelingsleder Bengt Hangeland i NCC Profilbetong.

Hva er glidestøp?

En produksjonsmetode av sidebankett og rekkverk langs veier, som produseres av en støpemaskin i den ønskede form/betongprofil etter gitte bestemmelser.

Hva betyr CE-merking?

CE-merking er et signal til offentlige instanser om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres. Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang.