Gode prestasjoner i AF Gruppen

AF Gruppen har gode prestasjoner og har styrket marginen.

AF har fornyet Grefsen skole. Foto: Ellen Johanne Jarli
AF har fornyet Grefsen skole. Foto: Ellen Johanne Jarli
Publisert Oppdatert
- AF Gruppen presterer godt innen mange områder og har generelt god drift, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.
- AF Gruppen presterer godt innen mange områder og har generelt god drift, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: AF-Gruppen

AF Gruppen hadde en omsetning i 2. kvartal på MNOK 2 567 (2 709) og et resultat før skatt på MNOK 153 (129). Resultatmarginen for kvartalet var 6,0 % (4,8 %).

Omsetning for 1. halvår var MNOK 4 862 (5 084) og resultat før skatt var MNOK 245 (220). Resultatmarginen for 1. halvår var 5,0 % (4,3 %). AF Gruppens samlede ordrereserve var MNOK 11 427 (10 281). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 41,6 % (28,1 %). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 24 (388) i 2. kvartal og MNOK -106 (267) i 1. halvår.

H-verdien

I følge AF prioriterer selskapet arbeid med HMS høyt og H-verdien for 2. kvartal var 1,2 (0,8). For 1. halvår var H-verdien 1,1 (1,5).

Det samlede sykefraværet for 2. kvartal var 3,2 % (3,5 %). For 1. halvår var sykefraværet 3,5 % (4,0 %). Andelen kildesortering av avfall for gjenvinning var i kvartalet på 81 % (80 %) for bygg, 85 % (80 %) for rehabilitering og 94 % (94 %) for riving.

AF Gruppen hadde pr. 30.06.14 netto rentebærende fordringer på MNOK 390 (59).

Organisk vekst på 8,7

- AF Gruppen presterer godt innen mange områder og har generelt god drift. Vår offshorevirksomhet vil som forventet ha lav aktivitet i hele 2014, men tildelte rivekontrakter offshore gjør at ordrereserven for 2015 og 2016 er god. Det er svært gledelig at den landbaserte virksomheten har styrket marginen og leverer en organisk vekst på 8,7 % hittil i år. Vi fortsetter å rekruttere medarbeidere som er «likandes», som trives i vår kultur og er opptatt av å skape verdier for AF Gruppen. Dette, kombinert med tydelig risikostyring og organisering for god drift, skal øke vår konkurransekraft videre. Grunnlaget for fortsatt lønnsom vekst er derfor godt, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.