Her går det med 8,7 milliarder kroner

Hålogalandsvegen blir Nord-Norges største infrastrukturprosjekt noensinne.

Gullesfjordkrysset E10-rv.85 til Sortland blir en del av kjempeprosjektet.
Gullesfjordkrysset E10-rv.85 til Sortland blir en del av kjempeprosjektet. Foto: Statens Vegvesen
Publisert Oppdatert

Det er satt av 8,7 mrd. kroner i Nasjonal transportplan (NTP) til dette prosjektet, og gitt at Stortinget bevilger denne finansieringen så kan prosjektet lyses ut tidlig 2020, noe som igjen gir mulig byggestart første halvdel 2021.

Hålogalandsvegen blir da Nord-Norges største infrastrukturprosjekt noensinne.

Offentlig-privat samarbeid

Statens vegvesen har tidligere gjennomført tre OPS-prosjekter,

I dag er det satt i gang tre nye vegprosjekter etter OPS-modellen:
Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum – under bygging
Rv. 555 Sotrasambandet – planlegges
E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (Hålogalandsvegen) – planlegges

Kontrakten som inngås omfatter at én OPS-leverandør finansierer, planlegger og prosjekterer, bygger, samt drifter og vedlikeholder vegstrekningen de har bygd i 20-25 år.
Modellen innebærer også at OPS-leverandøren ikke får betalt før vegen åpner, og dette skal motivere til raskere vegbygging.

- Disse tre OPS-kontraktene har en samlet verdi på over 24 mrd. kroner, og det er derfor fordelaktig å spre de litt ut i tid slik at de ikke binder opp store deler av anleggsbransjen og gir økte priser. Hålogalandsvegen er nummer tre i rekken, forklarer Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord.

Forbereder markedet på det som kommer

Disse prosjektene krever mye av entreprenørmarkedet, og Statens vegvesen har hatt mange møter med markedsaktører, fellesmøter med interesserte selskaper og samtaler med en rekke investorer, långivere, og entreprenører om bruk av OPS for vegbygging.

Ligger til rette for flere entreprenører samtidig

Selv om Hålogalandsvegen er et stort prosjekt som strekker seg over lange avstander, og OPS-modellen medfører at det inngås kontrakt med én OPS-leverandør, tror Johansen at alt ligger til rette for at flere selskaper kan samarbeide og bidra i byggingen av prosjektet. - Her er det god plass slik at flere arbeider kan pågå samtidig. Prosjektet vil inneholde mye veg, mange små og store tunneler, små bruer og konstruksjoner – noe mange entreprenørselskaper har god kompetanse i å bygge, sier Johansen.