19 km ny firefelts i jomfruelig terreng:

Her kommer 4-milliarders kontrakten

Ny bit av E6 lyses ut i starten av september.

Utbyggingssjef for E6 Ranheim–Åsen, Jørund Gullikstad, øverst i Vududalen. Åsen sør-krysset planlegges ved gården Kleiva, som innløses.
Utbyggingssjef for E6 Ranheim–Åsen, Jørund Gullikstad, øverst i Vududalen. Åsen sør-krysset planlegges ved gården Kleiva, som innløses. Foto: Nye Veier
Publisert Oppdatert

Hvem vinner Nye Veiers neste megakontrakt i Trøndelag?

Konkurransegrunnlaget for E6 Kvithammar–Åsen blir utlyst om et par uker, og totalentreprenør velges i 2. kvartal 2019.

Hele traséen på 19 km går i jomfruelig terreng, og det skal bygges firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

7,8 kilometer lang tunnel

Strekningen inkluderer Midt-Norges lengste tunnel (2 x 7,8 km) gjennom Forbordsfjellet.

Sammen med Nye Veier og berørte kommuner skal totalentreprenør utvikle reguleringsplan for E6-utbyggingen, basert på utarbeidet kommunedelplan.

På grafikken ser man hvordan man unngår Langstein-området ved å lage Midt-Norges lengste tunnel.
På grafikken ser man hvordan man unngår Langstein-området ved å lage Midt-Norges lengste tunnel. Foto: Nye Veier

Unngår Langstein-området

Utbyggingen vil også gi langt bedre veisikkerhet – ikke minst fordi ny E6 legges utenom det trange og rasfarlige Langstein, uten omkjøringsmuligheter.

Ferdig i 2025 eller 226

I konkurransegrunnlaget for Kvithammar–Åsen legges det så langt opp til omfattende samhandling i prosjekteringsfasen og totalentreprise i gjennomføringsfasen. Byggestart er satt til 2020, og veien fullføres i 2025/2026.

Følgende prestasjonsmål er fastsatt:

  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
  • • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.
  • • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden.
  • • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
  • • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag.