Statens vegvesen:

HMS-inspeksjon av tunnelrehabilitering

Nordbytunnelen i Akershus er blant de første i en lang rekke norske veitunneler som skal rehabiliteres de neste fem årene. Arbeidet skjer med stort fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

21 år etter åpningen gjennomgår Nordbytunnelen omfattende rehabilitering.
21 år etter åpningen gjennomgår Nordbytunnelen omfattende rehabilitering.
Publisert Oppdatert

- Målet er at verken mennesker eller miljø skal utsettes for skade, sier regionvegsjef Per Morten Lund.

Nordbytunnelen på grensa mellom kommunene Ås og Frogn ble åpnet for trafikk i 1993. Nå, 21 år etter, er de to tunnelløpene modne for en omfattende rehabilitering. Arbeidet med fase 1 av prosjektet startet 29. september, og utskiftingen av de tekniske installasjonene er i full gang. I alt skal det monteres åtte kilometer ny kabelbru og 4000 nye lysarmaturer, mens det skal strekkes ca. 200 kilometer nye kabler. I fase 2 blir det mer omfattende arbeider. Den fasen er forventet å starte ved årsskiftet 2015/16 og vil vare i ca. 15 måneder.

Se video fra tunnelinspeksjonen:

</p> <p>- Det er viktig for oss at arbeidet skjer med stort fokus på HMS, sier regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen. Han var nylig på ledelsesinspeksjon i tunnelen for å sette ytterligere trykk på sikkerheten.</p> <p>- Vi har vært gjennom en periode med altfor mange personskader i virksomheten vår, og disse tallene må ned. Vi kan ikke ha det slik at det er stor risiko for å miste livet hvis man jobber i, eller på oppdrag for, Statens vegvesen, sier Lund.</p> <h4>Demonterer gammelt utstyr</h4> <p>I Nordbytunnelen fikk han se hvordan entreprenøren Team Bane jobber med å demontere gammelt utstyr og erstatte det med nytt. Arbeidet foregår oppunder tunneltaket, ved hjelp av fire store lifter. Per Morten Lund er fornøyd med det han så på inspeksjonen.</p> <p>- Det jeg har sett har gitt meg et godt inntrykk, både av hvordan vår byggherreorganisasjon følger opp arbeidet, og hvordan entreprenøren gjør jobben. Det ser ut til å være godt organisert, og at de sikkerhetstiltakene de har sagt at de skal ha, faktisk er på plass.</p> <h4>Potensielt farlig arbeid</h4> <p>Statens vegvesen har ved oppstarten av tunnelrehabiliteringen en liste med en lang rekke potensielt farlige situasjoner og arbeidsoppgaver. Dette er de øverste punktene på denne lista:</p> <p>-Uvedkommende biler kan komme seg inn i tunnelen, til tross for at den er sikret med bom.</p> <p>-Kutt- og klemskader i forbindelse med arbeid i lift.</p> <p>-Brann, kutt- og klemskader som et resultat av varme arbeider.</p> <p>-Skader i forbindelse med strømarbeid i tavlerom.</p> </div>