Anlegg: Moderat økning

Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten fortsatte å øke i 4. kvartal 2018. Sesongjusterte tall viser en oppgang på 0,9 prosent fra forrige kvartal.

Moderat økning i anleggsvirksomhet, men fortsatt høyt nivå.
Moderat økning i anleggsvirksomhet, men fortsatt høyt nivå. Foto: Fredrik Saugstad (Ill.foto)
Publisert Oppdatert

2018 var et godt år i bygge- og anleggsnæringen ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det har vært vekst i produksjonen gjennom hele året. Samlet sett var det en årsendring i bygge- og anleggsproduksjonen på 3,1 prosent i 2018 sammenlignet med 2017.

På kvartalsbasis, fra 3. til 4. kvartal 2018, hadde den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten en oppgang på 0,9 prosent, viser produksjonsindeksen for bygg og anlegg.

I følge sesongjusterte tall var det en økning i både bygge- og anleggsaktiviteten i kvartalet. Det var byggevirksomheten som bidro mest til den samlede oppgangen, med en vekst på 1,7 prosent. Anleggsvirksomheten hadde på sin side en litt mindre økning på 0,6 prosent.

En sammenligning av virkedagskorrigerte tall mellom 4. kvartal 2018 og 4. kvartal 2017, viser at den samlede produksjonen i 4. kvartal 2018 hadde en oppgang på 3,6 prosent. Veksten kan særlig knyttes til en oppgang i byggevirksomheten på 4,1 prosent, men også anleggsvirksomheten bidro positivt med en økning på 1,7 prosent.

Abonner på Anleggsmagasinet