Implenia rehabiliterer tunnel for 124 millioner

– Implenia har signert en kontrakt med verdi på 124 millioner kroner for et stort tunnelrehabiliteringsprosjekt med Statens vegvesen Region midt.

Publisert Oppdatert

Fannefjordtunnelen har lengde på 2745 m, stigning på ca. 8 og 9 % og profil T9 med rette vegger. Den ble åpnet i 1992 og gjennomgikk delvis rehabilitering i 2003. Prosjektet består av full rehabilitering, unntatt drens- og pumpesystem som er utført tidligere.

Kontrakten gjelder både bygg- og anleggsarbeider samt elektroarbeider.

Hovedarbeidene i tunnelen skal foregå som kvelds- og nattarbeid når tunnelen er stengt for trafikk. Eksisterende vann- og frostsikring skal rives, og ny vann- og frostsikring monteres.

Tunnelen skal vaskes, renskes og sikres med nye bolter og sprøytebetong. En snunisje skal etableres og tre havarinisjer utvides i tunnelen. Det skal etableres to nye tekniske bygg i tunnelen samt ett på hver side av tunnelmunningene.

Der tunnelen er for trang, skal det utvides med strossing eller pigging etter behov. Drenering bak rekkverk skal etableres med føring av vann ned til eksisterende drenering utenfor trafikkrommet.

Det medfører fjerning av betongplate og utskifting av masser bak betongrekkverk i hele tunnelens lengde.

Eksisterende kabelbro med tilhørende kabler og belysning skal rives, og ny komplett belysning med kabler og armatur installeres. Det skal også etableres nytt kabelanlegg bak betongrekkverk. Jordingsanlegg med jordelektrode i grøft skal etableres.

Etablering av styringssystem for trafikkovervåkning med fastlinje-kommunikasjon til veitrafikksentralene, samt installering av SOS-kiosker og SRO-anlegg (styring, regulering og overvåkning).

Tilbudssummen er på 124 millioner kroner og arbeidene vil starte opp november 2014, med planlagt ferdigstillelse i november 2015.