Klare til avgang

Hva gjør man når oppdragene ligger i ingenmannsland langs Ofotbanen? Kjøper sitt eget tog for å frakte folk på jobb, selvsagt.

Ketil Svenningdal ser for seg mange spennende oppdrag i årene som kommer. Ofotbanen skal bygges ut, Hålogolandsbrua er planlagt og malmtrafikken er økende. Taraldsvik Maskin har spesialisert seg på å være der det skjer til rett tid og med rett utstyr. Ikke minst langs skinnegangen. Ikke sjelden rykker han og kollegene ut for å rydde opp i avsporinger.
Ketil Svenningdal ser for seg mange spennende oppdrag i årene som kommer. Ofotbanen skal bygges ut, Hålogolandsbrua er planlagt og malmtrafikken er økende. Taraldsvik Maskin har spesialisert seg på å være der det skjer til rett tid og med rett utstyr. Ikke minst langs skinnegangen. Ikke sjelden rykker han og kollegene ut for å rydde opp i avsporinger.
Publisert Oppdatert
- Vi ønsker å være en leverandør av en del jernbanefaglige tjenester og da er det ikke så nøye om vi jobber for et stort internasjonalt selskap eller direkte for Jernbaneverket, mener styreleder i Taraldsvik Maskin Pål Iver Skogvold.
- Vi ønsker å være en leverandør av en del jernbanefaglige tjenester og da er det ikke så nøye om vi jobber for et stort internasjonalt selskap eller direkte for Jernbaneverket, mener styreleder i Taraldsvik Maskin Pål Iver Skogvold.
- Vi er vel eneste entreprenørbedrift i landet med eget tog, mener daglig leder Ketil Svenningdal. Bedriften kjøpte mannskapsvognen fra 1980 hos SJ i Sverige tidligere i år.
- Vi er vel eneste entreprenørbedrift i landet med eget tog, mener daglig leder Ketil Svenningdal. Bedriften kjøpte mannskapsvognen fra 1980 hos SJ i Sverige tidligere i år.
Tidlig formiddag på Narvik stasjon. Arbeiderne fra nattskiftet på Ofotbanen er tilbake etter vedlikeholdsarbeid langs linja. De neste ti årene skal det utføres mye utbyggingsarbeid mellom Narvik og Kiruna.
Tidlig formiddag på Narvik stasjon. Arbeiderne fra nattskiftet på Ofotbanen er tilbake etter vedlikeholdsarbeid langs linja. De neste ti årene skal det utføres mye utbyggingsarbeid mellom Narvik og Kiruna.
Mannskapstoget til Taraldsvik Maskin har plass til 69 personer. Fremdriften besørges av to Volvo bussmotorer, hver på 360 hk. mens en automatisk 5-trinns Allison gearkasse sørger for fin flyt i motbakkene.
Mannskapstoget til Taraldsvik Maskin har plass til 69 personer. Fremdriften besørges av to Volvo bussmotorer, hver på 360 hk. mens en automatisk 5-trinns Allison gearkasse sørger for fin flyt i motbakkene.

Taraldsvik Maskin AS er på sporet av de spesielle oppdragene.

Vi står på jernbanestasjonen i Narvik og tar imot nattskiftet som er ferdige med vedlikeholdsarbeidet på Ofotbanens linjenett på Bjørnfjell. Stor trafikk av malm- og godstog krever intensivert innsats når det først åpner seg en mulighet for vedlikehold i sommermånedene. Fra to om natta til ti om formiddagen er en relativt ukristelig arbeidstid, men jobben må gjøres i løpet av en 12 ukers periode.

Det vesle toget ligner en buss på skinner. Taraldsvik Maskin kjøpte det i Sverige i fjor. Bak spakene sitter den innleide lokføreren Mads Skoland.

Eneste i landet

- Vi er vel eneste entreprenørbedrift i landet med eget tog, mener daglig leder Ketil Svenningdal.

Han har trolig rett i det.

Bakgrunnen for investeringen er at Jernbaneverket for noen år siden parkerte sitt mannskapstog og valgte å gå over til helikopter for å frakte mannskapene ut i terrenget. Dette ble både en dyr og ikke minst væravhengig løsning.

Taraldsvik Maskins styreleder, Pål Iver Skogvold, tok saken i egne hender og inngikk en intensjonsavtale med Jernbaneverket, før han dro til Sverige og handlet tog.

Det neste tiåret planlegges det dobbeltspor langs den trafikkerte toglinjen, så behovet for pålitelig mannskapstransport vil bare øke.

40 millioner

TM Group AS heter holdingselskapet der vi finner Taraldsvik Maskin AS med sine 20 ansatte. I fjor omsatte denne delen av konsernet for 40 millioner kroner. I tillegg driver morselskapet en transportbedrift og eiendomsselskap.

Pål Iver Skogvold har den totale oversikten, mens medarbeider Ketil Svenningdal er daglig leder av entreprenørvirksomheten i selskapet.

Ofotbanen

- Vi har vært i forkant på en del av tingene vi har satset på, som for eksempel jernbanedriften og vedlikeholdet på Ofotbanen. Det har vært en suksess.

Kontrakten med Jernbaneverket går på vanlig entreprise, men vi har også en rammeavtale med LKAB Malmtrafikk AS på vedlikehold av infrastrukturen på anlegget.

Nå kjøpte vi eget tog for å gjøre det hele komplett, smiler han.

Vedlikeholdet på Ofotbanen er meget spesielt grunnet den enorme trafikken.

12 uker

Kun 12 uker midt på sommeren er avsatt til vedlikehold langs linjenettet mellom Kiruna og Narvik. Og da midt på natta, før malmtogene igjen begynner å rulle.

- Det er kun noen få plasser langs linja at man kan komme til med bil. Derfor gjør mannskapstoget denne jobben mye enklere for oss, når vi kan slippe av mannskap på de forskjellige punktene det skal jobbes på. Vi tar med alle som har noe på linja å gjøre, enten det er egne folk eller fra andre firma. Motorvognen vår har 67 sitteplasser pluss to klappseter, forteller Skogvold.

I fjor skiftet mannskapene 6000 sviller og 8000 meter skinner i løpet av 12 hektiske sommeruker. Da var opp mot 20 mann fra Taraldsvik Maskin ute og jobbet hver natt.

Utbygging

Et kanadisk gruveselskap bygger for tiden kai i Narvik til en milliard kroner for å skipe ut malm fra en ny gruve i Sverige. Også denne malmen skal fraktes på den allerede sterkt trafikkerte Ofotbanen.

- Når malmtogene er 600 meter lange, så trenger man 1200 meter krysningsspor hvis det skal fungere. Det tilsier mye arbeid i vanskelig terreng, avslutter Skogvold.

Disse kontraktene vil uansett bli så store at trolig ingen i Narvik kan ta dem alene. Taraldsvik Maskin vil derfor satse på en rolle som underleverandør.

Allerede nå merker de at store selskaper begynner å posisjonere seg for det som kommer.

Taraldsvik Maskin vil uansett være på perrongen når toget skal gå.

De eier mannskapsvogna.

Taraldsvik Maskin har i utgangspunktet gjort avtale med pensjonerte lokførere. Da AM ble med på tur var det imidlertid Mads Skoland som dro i spakene. Han frakter vanligvis malm fra Kiruna for LKAB Malmtrafikk AS. Malmtogene er europas tyngste tog med sine 600 meter og 9000 tonn. - Dette blir som å kjøre Nissan Micra i forhold, smiler han.
Taraldsvik Maskin har i utgangspunktet gjort avtale med pensjonerte lokførere. Da AM ble med på tur var det imidlertid Mads Skoland som dro i spakene. Han frakter vanligvis malm fra Kiruna for LKAB Malmtrafikk AS. Malmtogene er europas tyngste tog med sine 600 meter og 9000 tonn. - Dette blir som å kjøre Nissan Micra i forhold, smiler han.