Jenter i bransjen:

Kom ikke inn

Linda så lyst på det etter hun fikk maskinførerbeviset, etter et par ukers jobbsøk ble historien en annen.

Linda Tønsberg opplevde det man kan kalle en ond sirkel i bransjen. Entreprenørene trenger folk, men bare folk med erfaring. Med ferskt maskinførerbevis, blir det vanskelig å få noe erfaring og man blir stående utenfor.
Linda Tønsberg opplevde det man kan kalle en ond sirkel i bransjen. Entreprenørene trenger folk, men bare folk med erfaring. Med ferskt maskinførerbevis, blir det vanskelig å få noe erfaring og man blir stående utenfor.
Publisert Oppdatert

Flere store og mellomstore entreprenører har søkt etter maskinførere på sine hjemmesider, så da hun skulle til å søke jobber var det med en god følelse. Skuffelsen var dermed stor etter den første uka med negative svar. Noe av det som gikk igjen var at bransjen kun trengte folk med erfaring eller at de ikke trengte noen likevel.

En ond sirkel?

Da vi skriver dette har hun heldigvis fått lærlingplass og er i jobb, men historien belyser likevel en interessant problemstilling, om bransjen kun vil ha erfarne folk, hvordan skal vi klare å lage nye erfarne folk?

Vil bli værende

Linda Tønsberg står med et rykende ferskt maskinførerbevis i lomma. Hun er opplært i M2, M4 og M6 hos Granlund Kompetansesenter. Hun har gledet seg til å komme seg inn i bransjen hvor hun har lyst til å bli værende og utvikle seg videre. Det er dette hun har lyst til å gjøre nå og håper på flere ansvarsområder i fremtiden og innrømmer at anleggsleder er målet.

 

Linda har jobbet i Trafikk-Jentene med arbeidsvarsling tidligere, hun har CE-lappen og kjørt lastebil. Så selv om hun er fersk bak maskinspakene, er hun ikke uten kompetanse. Men etter hun hadde ringt ni firmaer, hvor alle kun ønsket maskinførere med erfaring eller ikke trengte folk, så begynte hun å se et mønster.  

På flere av disse nettsidene står det at de trenger folk, men når jeg kontakter dem like etterpå, trenger de ikke folk likevel.
Linda Tønsberg

Hun innså at dette var tidlig i prosessen, men syntes likevel dette ga et litt dårlig inntrykk. Hun ser gjerne for seg en kontrakt hvor hun ble bundet til et firma over flere år, om et firma skulle være redde for å miste folk de lærer opp.

Hvorfor så vanskelig?

I kullet var det 15 gutter og Linda, noe som indikerer at det fortsatt kommer til å være en mannsdominert arbeidsplass i fremtiden. Hun spør seg om hvorfor det er så vanskelig, det er jo ytret at det ønskes flere jenter inn i bransjen. Er det fordommer, motforestillinger eller diskriminering, spør hun seg.

 

 

Kan skape et vakuum

Det skaper et vakuum da de store aktørene nærmest støvsuger erfarne maskinførere til sine store prosjekter.

Tore Granlund, daglig leder og faglig ansvarlig i Granlund kompetansesenter, ser at det er veldig lite jenter på hans kurs, men har inntrykk av at de aller fleste kommer ut i jobb. Bransjen er glad for jenter, det  er inntrykket han sitter med. På deres NAV-støttede kurs er det som regel en eller to jenter i hvert kull, men ikke så mange på de vanlige kursene.

Av 700 er 10 jenter

I 2013 anslår han at Granlund kompetansesenter lærte opp mellom 8 og 10 jenter av totalt 700 deltakende på deres kurs. Omtrent de samme tallene vil gjelde også for 2014.

Ond sirkel

Når det gjelder den onde sirkelen forstår han at bransjen helst vil ha folk med erfaring, men han ser også at det skaper et vakuum da de store aktørene nærmest støvsuger erfarne maskinførere til sine store prosjekter. Å komme seg inn i bransjen er svært ofte avhengig av kontakter, så mye 85 prosent blir ansatt gjennom kjente og bekjente.  At bransjen vil ha jenter både i Norge og i flere steder i utlandet er han helt overbevist om. I Nord-Amerika er det stadig mange aktører som søker spesielt etter kvinnelige førere, blant annet fordi de er snillere med utstyret, forklarer Granlund.

 

40 av 1150 lærlinger er jenter

Men tallet på lærlinger, daglige ledere og ansatte i MEF-bedriftene som er kvinner, øker i følge MEF.

MEF kan opplyse om at opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene har pr i dag 40 lærlinger som er jenter, av i alt ca 1150 lærlinger. Jentene fordeler seg på følgende fag: anleggsmaskinførere (18), anleggsgartnere (10), fjell og bergverk (7), vei og anlegg (2), anleggsmaskinmekaniker (2) og landbruksmekaniker (1).

Flere innen administrasjon

Tore Granlund frykter at ensidig jakt på erfarne førere kan skape et vakuum, da større aktører støvsuger markedet for erfarne maskinførere til sine store prosjekter.
Tore Granlund frykter at ensidig jakt på erfarne førere kan skape et vakuum, da større aktører støvsuger markedet for erfarne maskinførere til sine store prosjekter.

I MEFs medlemsbedrifter har vi 28 daglige ledere som er kvinner av i alt ca 1960 medlemsbedrifter. Det er selvfølgelig en hel rekke andre kvinner som jobber i medlemsberfitene, de fleste i kontor, økonomi eller andre administrative funksjoner. Men bedriftene har også en hel del mellomledere, anleggsledere, ingeniører og lignende som er kvinner. MEF har ikke noen konkrete tall på hvor mange dette dreier seg om.

MEF mener:

De jentene som søker seg til anleggsrelaterte fag er godt motiverte, og bedriftene tar imot disse med åpne armer som lærlinger.

MEF mener det er viktig med mangfold i våre medlemsbedrifter, så organisasjonen ser positivt på at utviklingen går i riktig retning, tallet på lærlinger, daglige ledere og ansatte i MEF-bedriftene som er kvinner, øker.

 

Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, mener de jentene som søker seg til anleggsrelaterte fag er godt motiverte og at de blir tatt i mot med åpne armer som lærlinger.
Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, mener de jentene som søker seg til anleggsrelaterte fag er godt motiverte og at de blir tatt i mot med åpne armer som lærlinger.